Nagroda branży wod-kan dla ASTORA za system monitoringu i zdalnego sterowania

Podczas odbywającego się w dniach 26-28 października 2005 r. w Krakowie sympozjum branży wodno-kanalizacyjnej WOD-KAN-EKO, rozstrzygnięty został konkurs KLUCZ SUKCESU dla "najlepszego produktu/urządzenia" oraz "najlepszego rozwiązania/technologii w branży wod-kan".
Firma ASTOR została nagrodzona wyróżnieniem w kategorii ?najlepszego produktu/urządzenia? za ?System monitoringu i zdalnego sterowania?, składający się z oprogramowania Wonderware, systemów sterowania GE Fanuc oraz radiomodemów Satel.
Nagrodzony system służy do monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych typu: przepompownie, hydrofornie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie, itp. Może działać niezależnie lub współpracować z istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami sterowania i monitoringu, jako lokalny system sterowania i monitoringu lub jako rozproszony system monitoringu z funkcją zdalnego sterowania i gromadzenia danych telemetrycznych z oddalonych obiektów.
System pozwala na swobodną rozbudowę wraz z rosnącymi potrzebami przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. Dzięki zastosowaniu w nim oprogramowania Wonderware, sterowników i paneli operatorskich GE Fanuc oraz radiomodemów Satel, zapewnia otwartość na integrację z innymi urządzeniami, a jednocześnie zabezpiecza inwestycje na przyszłość, dzięki stabilnemu i nieustannemu udoskonalaniu jego elementów składowych.
Możliwe jest elastyczne dopasowanie konfiguracji systemu do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa wod-kan, a wdrożenie może zostać przeprowadzone przez dowolną, wybraną przez użytkownika firmę świadczącą usługi integracji systemów.
Rolę Honorowego Gospodarza imprezy pełniło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Krakowa, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Ryszarda Langera.
Podczas podzielonych na tematyczne panele sesji, zaprezentowały się firmy i autorytety z branży wod-kan. Wystąpienia dotyczyły: nowoczesnych technologii, inspekcji, monitorowania, sterowania i czyszczenia sieci, narzędzi informatycznych wykorzystywanych w branży wod-kan, remontów i modernizacji urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz nowoczesnych rozwiązań w gospodarce osadowej. W przerwach między panelami uczestnicy zwiedzali stoiska prezentujących się firm.


Stefan Życzkowski, Prezes ASTOR sp. z o.o., z nagrodą za system monitoringu i zdalnego sterowania oraz Adam Grzeszczuk, Prezes BMP Sp. z o.o., organizatora sympozjum (po lewej) i Wojciech Kmiecik, Pełnomocnik Zarządu ASTOR sp. z o.o.
O nagrodzonym systemie
System jest powszechnie stosowany w branży wod-kan w Polsce. Bazuje on na sprawdzonych rozwiązaniach w zakresie sterowania, monitoringu i telemetrii. Stosujące go przedsiębiorstwa uzyskują dzięki temu wymierne korzyści wynikające z niezawodności i obniżonych kosztów eksploatacji. Elastyczność i otwartość systemu pozwala na jego zastosowania w małych jak i bardzo rozbudowanych instalacjach. Najnowsze osiągnięcia w zakresie sterowania, informatyki i komunikacji przemysłowej mogą zostać zastosowane w systemie bez konieczności jego wymiany lub całkowitej przebudowy. Zabezpiecza to dotychczas poczynione inwestycje.
System monitoringu i zdalnego sterowania odczytuje dane z czujników oraz urządzeń np. pomp, przekazując je w czasie rzeczywistym do stacji monitoringu za pomocą stabilnego łącza radiowego lub kablowego. Zgromadzone informacje są prezentowane w czytelnej dla operatora formie w postaci graficznych ekranów na monitorze. Operator systemu może przeglądać stan poszczególnych części instalacji mając możliwość zdalnej zmiany nastaw urządzeń. System na bieżąco śledzi także stan fizycznej ochrony oddalonych obiektów, a każde jej naruszenie lub przekroczenie parametrów technologicznych np. przekroczenie poziomu, zatrzymanie pompy, itp. sygnalizowane jest operatorowi informacją alarmową, która dodatkowo może zostać przesłana w postaci SMSa do obsługi technicznej. System pozwala także na zgromadzenie danych na potrzeby rozliczeń mediów oraz analizy wydajności instalacji.
Lista referencyjna wdrożeń w branży wod-kan obejmuje m.in. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, PWK Kwidzyn sp. z o.o., MPWiK w Gryfinie, MPWiK SA w Krakowie, Wodociągi Kieleckie, ZGK w Wieliczce, Miejskie Wodociągi w Chojnicach.
System cieszy się także powodzeniem w innych branżach wykorzystujących systemy rozproszone, takich jak energetyka cieplna, gazownictwo, infrastruktura drogowa.