Mniej niż jedna trzecia urządzeń Wi-Fi spełnia normy

    Na 64 urządzenia WLAN skontrolowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) i pokrewne instytucje europejskie, tylko 28 proc. spełniało wszystkie wymagania administracyjne.
    Organy nadzoru rynku w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym UKE, przeprowadziły kampanię pomiarową sprawdzającą działanie urządzeń radiowych WLAN (Wireless Local Area Network), wykorzystywanych do transmisji danych w lokalnych sieciach bezprzewodowych. Przebadano urządzenia w 21 krajach.
    Kontrolą objęto 64 urządzenia, z czego 45 zostało wyprodukowanych w krajach Dalekiego Wschodu, 6 w krajach UE, 3 w USA, a 10 okazało się nieznanego pochodzenia. Kontrola, którą prowadzono w okresie od 16 listopada 2012 r. do 15 marca 2013 r., obejmowała wszystkie aspekty oprócz badań technicznych w laboratorium.
    Tylko 28 proc. urządzeń WLAN spełniało wszystkie wymagania administracyjne dotyczące oznakowania CE, deklaracji zgodności, dokumentacji technicznej oraz wymogu posiadania mechanizmu DFS (Dynamiczny Wybór Częstotliwości). 56 skontrolowanych urządzeń (87,5 proc.) posiadało prawidłowe oznakowanie CE, a 41 (64 proc.) spełniało wymagania dotyczące deklaracji zgodności. W przypadku 47 urządzeń dokonano kontroli ich dokumentacji technicznej. Dla 40 była ona dostępna dla organów nadzoru rynku, ale tylko w odniesieniu do 23 urządzeń (48,9 proc.) zgodna z wymaganiami. 61 urządzeń (95,3 proc.) posiadało mechanizm DFS (Dynamiczny Wybór Częstotliwości), w tym 38 urządzeń posiadało możliwość dezaktywacji DFS w zależności od regionu geograficznego użytkowania urządzenia. w przypadku 10 skontrolowanych urządzeń nie można było ustalić kraju ich pochodzenia.
    Oznakowanie CE jest deklaracją producenta i informuje, iż dany produkt (tu: urządzenie radiowe WLAN) spełnia wymagania zasadnicze dyrektyw Nowego Podejścia Unii Europejskiej. Dotyczą one głównie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska oraz określają zagrożenia, które producent powinien wyeliminować.