Michell Instruments – Optidew Vision — precision dewpointmeter

Po sukcesie transmitera Optidew Michell Instruments przedstawił kolejny produkt z serii Optidew pod nazwą Vision. Jest to wysokiej klasy optyczny wilgotnościomierz z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem na panelu głównym.
Optidew Vision został zaprojektowany dla użytkowników, którzy oczekują wysokiej dokładności pomiarów, ich stabilności oraz powtarzalności. Przyrząd jest wykonany w technologii chłodzonego zwierciadła. Wygodna obudowa zapewnia łatwość przenoszenia. Przedni panel wyposażony jest w dwie sondy z przewodami o długości do 30 metrów. Optidew Vision może być używany w wielu aplikacjach. Kalibracja czujników RH, testy w komorach powietrznych czy pomiar wilgotności w procesach badań środowiska, jak na przykład test spalin silników, to jedynie kilka z przykładowych zastosowań.
Optidew Vision oferuje szereg analogowych i cyfrowych wyjść oraz wskaźników sygnalizujących, na przykład przekroczenie dopuszczalnej wartości wilgotności gazu lub powietrza dla danego procesu przemysłowego. Urządzenie jest w pełni kompatybilne z komputerem PC i dostarczane jest łącznie z odpowiednim oprogramowaniem. Wyniki pomiarów mogą być katalogowane oraz zapisywane w postaci wykresów i przeliczane na dowolne jednostki pomiaru.
Optidew Vision jest ostatnią wersją wilgotnościomierzy optycznych Michell Instruments. W 1984 roku pierwszy model wilgotnościomierza optycznego Michell Instruments został zakupiony przez Narodowe Laboratorium Fizyki w Anglii i wszedł w skład Narodowego Standardu Pomiaru Wilgotności. www.michell.com.pl