Medal dla ASTOR-a za Karty Finansowania

Firma ASTOR otrzymała Medal Europejski BCC za swój System Kart Finansowania, pozwalający stałym klientom firmy na przedłużenie do 180 dni terminu płatności lub zaciągnięcie nisko oprocentowanego kredytu na towary zakupione w firmie. Karty ASTOR-a działają jak karty kredytowe dla firm. – System funkcjonuje od 2003 roku i obejmuje trzy rodzaje kart: Zieloną, Srebrną i Złotą, różniących się długością okresu kredytowania. Obecnie z systemu korzysta 30 firm, o łącznym kredycie ponad 2 mln złotych – mówi autorka systemu Agnieszka Politańska, dyrektor finansowy firmy ASTOR sp. z o.o. – Motywem powstania systemu była chęć zwiększenia potencjału finansowego naszych kontrahentów przez zapewnienie dostępu do odnawialnego kredytu krótkoterminowego. Ułatwia to życie firmom, mającym trudności ze zdobyciem środków z uwagi na sytuację finansową lub brak wystarczających zabezpieczeń.