Logistyka wewnątrzzakładowa 4.0: pojazd ActiveShuttle z technologią Advanced Interaction jest teraz jeszcze bezpieczniejszy i elastyczniejszy

Nowa wersja tego systemu transportu samojezdnego „widzi” więcej, jest interaktywna i samodzielnie orientuje się w hali zakładowej.

Ekran dotykowy i wykrywanie przeszkód w 3D: nowy system ActiveShuttle z technologią Advanced Interaction transportuje pojemniki KLT w autonomiczny, bezpieczny i bardzo elastyczny sposób.

Wraz z drugą generacją systemów ActiveShuttle firma Bosch Rexroth wprowadza do logistyki wewnątrzzakładowej więcej ruchu, a przy tym zwiększa bezpieczeństwo, efektywność i elastyczność transportu autonomicznego. Dzięki systemowi wykrywania przeszkód z kamerą 3D pojazd unika zderzeń z obiektami i dobrze orientuje się w otoczeniu. Radzi sobie również z obiektami wystającymi na drogę, po której się przemieszcza. Nowy, wbudowany ekran dotykowy umożliwia indywidualną konfigurację i szybkie zarządzanie błędami bezpośrednio z poziomu robota mobilnego. W kontekście logistyki wewnątrzzakładowej 4.0 zaktualizowane oprogramowanie sterujące AMS (ActiveShuttle Management System) sprawnie komunikuje się z działem montażu i pozwala na tworzenie indywidualnych zleceń transportowych wprowadzanych za pomocą konfigurowalnych szablonów zadań.

ActiveShuttle jest odpowiedzią firmy Bosch Rexroth na aktualne uwarunkowania w obszarze logistyki wewnątrzzakładowej, takie jak rosnąca złożoność przepływów materiałów i różnorodność komponentów oraz zmienne wolumeny produkcyjne. Transport autonomiczny pozwala realizować procesy logistyki wewnątrzzakładowej z dużą elastycznością bez konieczności wprowadzania zmian w infrastrukturze fabryki. Solidny pojazd ActiveShuttle w pełni automatycznie przewozi w hali zakładowej wózki podłogowe z pojemnikami KLT o łącznej masie do 260 kg. W celu osiągnięcia maksymalnej efektywności system ActiveShuttle można bez trudu zintegrować z systemem działu produkcji (Plug & Go), intuicyjnie obsługiwać i użytkować w sieci.

Wykrywanie przeszkód w 3D zwiększa mobilność i ochronę obiektów

Dzięki wbudowanym mechanizmom ochrony obiektów i ludzi nowy pojazd ActiveShuttle z technologią Advanced Interaction swobodnie porusza się po zakładzie. Pomieszczenie jest teraz skanowane nie tylko za pomocą laserowego skanera bezpieczeństwa, lecz także przy użyciu kamer stereo rejestrujących głębię w 3D. Oprócz wysokich i niskich przeszkód wykrywane są obiekty wystające na trasę przejazdu, znajdujące się poza zasięgiem skanera laserowego. Dzięki temu robot mobilny może w porę zahamować i uniknąć zderzenia.

Wzbogacone funkcje detekcji nie tylko zwiększają ochronę przed wypadkami, lecz także rozszerzają spektrum zastosowań systemu na wąskie, zastawione lub niestandardowe środowiska bez zdefiniowanych powierzchni odkładania ładunków. Z myślą o przyszłości system kamer już dziś zapewnia podstawy dla samodzielnego wyszukiwania i rozpoznawania źródeł materiału (Go & See).

Ekran dotykowy: interakcja tu i teraz

Za pomocą systemu ActiveShuttle można realizować zaopatrzenie w różnych modelach, w tym cyklicznie lub zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Wbudowany w konsolę pojazdu nowy ekran dotykowy podwyższa przy tym efektywność na miejscu, ponieważ personel może teraz komunikować się z robotem mobilnym w bezpośredni i intuicyjny sposób. Zwiększa to przejrzystość dzięki dostępności informacji o zadaniach i statusie, skraca czas potrzebny do diagnozowania i usuwania błędów oraz upraszcza wprowadzanie – rejestrację robota mobilnego w nadrzędnym systemie zarządzania.

Jeszcze większa elastyczność i personalizacja zarządzania zleceniami i flotą

W ramach wprowadzanych nowości firma Bosch Rexroth rozszerzyła też funkcjonalność systemu zarządzania ActiveShuttle Management System (AMS). AMS to kompleksowe oprogramowanie do kontroli floty i zleceń, które teraz zapewnia jeszcze większą swobodę. Oprócz prostych przejazdów od źródła do miejsca docelowego można tworzyć również złożone sekwencje robocze. Użytkownicy mogą na przykład definiować przejazdy referencyjne lub używać funkcji rozszerzonych. W obszarze komunikacji między maszynami ActiveShuttle może wysyłać sygnały w określonych punktach trasy lub wyjeżdżać dopiero po otrzymaniu odpowiedniego sygnału.

Zlecenia są przekazywane do systemu ActiveShuttle w pełni automatycznie z nadrzędnych systemów informatycznych (MES, ERP itp.) lub ręcznie za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika dostępnego na komputerze lub tablecie. Z myślą o pełnym połączeniu działów montażu i logistyki nieprzerwanie rozwijana jest integracja z infrastrukturą działu produkcji. Maszyny, roboty i czujniki (np. urządzenia Dash Button) mogą komunikować się z AMS bezpośrednio przez różne interfejsy standardowe i zgłaszać np. konieczność uzupełnienia kończących się zapasów.

Aby interfejs komunikacyjny do wymiany danych między systemami samojezdnymi i systemami sterowania był zgodny z normami, AMS już dziś obsługuje standard VDA 5050. Nowy pojazd ActiveShuttle z technologią Advanced Interaction jest więc w tym obszarze przygotowany na przyszłe wymagania.


Bosch