Konferencja na temat nowoczesnych technologii i systemów sterowania w przemyśle spożywczym

Wdniach 13–14 maja w Poznaniu odbyła się konferencja „Przetwarzanie, magazynowanie i systemy transportu materiałów sypkich w przemyśle spożywczym. Technologia i sterowanie”. Konferencja została zorganizowana po raz pierwszy przez IP System Control i IP System Technologia.

W imprezie udział wzięli najwięksi na rynku polskim przedstawicie branży spożywczej: reprezentanci zakładów przetwórstwa zbożowo-młynarskiego, zakładów ziemniaczanych, zakładów koncentratów spożywczych, firm z branży cukierniczej oraz przedstawiciele świata nauki, instytucji finansowych i mediów.

Konferencja obejmowała między innymi takie grupy tematyczne, jak: technologie związane z mieszaniem, transportem, dozowaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i pakowaniem mediów sypkich, systemy sterowania i kontroli nad procesami technologicznymi, biorąc pod uwagę specyfikę branży spożywczej oraz metody finansowania i sposoby pozyskiwania środków z UE na realizację inwestycji
w przemyśle spożywczym.

Jednym z ciekawszych punktów programu konferencji był pokaz zestawu prezentującego (w mikroskali) procesy zachodzące podczas transportu i przetwarzania produktów sypkich – powszechnie występujących w przemyśle spożywczym.

Zestaw składa się z dwóch cześci: elektrycznej i mechanicznej. Część mechaniczna to podstawowe układy urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych w branży spożywczej: cyklon, mikser, terminal wagowy, wentylator dla układu transportu pneumatycznego. Układ został wyposażony w wizjery w zbiornikach oraz przezroczyste węże, które można swobodnie dopasować do potrzeb aplikacji. Wszystkie mierzone wielkości są rejestrowane przez system wizualizacji co umożliwia ukazanie rzeczywistych zależności występujących w układach transportu pneumatycznego oraz uniknięcie wielu ewentualnych problemów już na etapie projektowania.

Architektura układu w części elektrycznej została oparta na komponentach firmy Allen Bradley i składa się ze sterownika ControlLogix5555. Komunikacja z urządzeniami odbywa się za pośrednictwem sieci DeviceNet. Sterowanie urządzeniami zamontowanymi na tablicy sterującej odbywa się przez moduły PointIO lub bezpośrednio z sieci (kolumna sygnalizacyjna). Czujniki znajdujące się w części mechanicznej są podłączone za pośrednictwem modułu AmorBlok (czujniki poziomu), DeviceLink (wyłączniki krańcowe), PointIO (odczyty ciśnienia i prędkości powietrza). Komunikacja z wagą odbywa się za pośrednictwem interfejsu DeviceNet/RS232. Sterowanie i wizualizacja procesu odbywa się za pośrednictwem sieci Ethernet. W tym celu można użyć panelu operatorskiego Panel-View700Plus lub oprogramowania wizualizacyjnego RS View. Połączenie pomiędzy RS View i sterownikiem umożliwia Bridge BlueTooth. Dzięki temu podłączenie układu wymaga takich samych czynności jak podłączenie miksera – podania zasilania 220 V.

Dzięki zastosowaniu falowników Actimax do napędu śluzy obrotowej, wentylatora
wymuszającego obieg powietrza w układzie transportu i przenośnika ślimakowego dozującego można testować różne metody sterowania transportem. Aby umożliwić pełną symulację warunków rzeczywistych, układ został wyposażony w zawór dławiący symulujący zapychanie się układu. Umożliwia to między innymi sterowanie za pomocą zmiany prędkości śluzy obrotowej, zmiany prędkości wentylatora nadmuchowego. Wielkością kontrolowaną może być przepływ powietrza lub ciśnienie.

Więcej szczegółów na temat systemów przedstawionych podczas konferencji na stronie: www.ipsc.com.pl