Kompletna platforma urządzeń w technologii Memosens

Innowacyjność oraz najwyższa dokładność pomiarów to kluczowe parametry wyróżniające nowe urządzenia do analizy cieczy w ofercie firmy Endress+Hauser. Są to przede wszystkim: uniwersalny, wielokanałowy przetwornik pomiarowy Liquiline M CM442 oraz nowe czujniki w technologii Memosens, stanowiące w połączeniu doskonałe narzędzia do kluczowych pomiarów analitycznych, takich jak pH, potencjał redoks, przewodność elektrolityczna, mętność, tlen rozpuszczony oraz azotany w różnych procesach przemysłowych.

Dodatkowe zintegrowanie przetwornika Liquiline M CM442 z nową platformą stacji do poboru próbek wyznacza również nowe standardy jakości urządzeń stosowanych w gospodarce wodno-ściekowej. Niespotykana dotąd precyzja przy poborze próbek jest już możliwa do zrealizowania!

Sercem nowych pomiarów analitycznych w technologii Memosens jest uniwersalny, wielokanałowy przetwornik Liquiline M CM442. Dzięki jego zaletom, kluczowe obszary zastosowań obejmują:

  • Gospodarkę wodno-ściekową
  • Przemysł chemiczny oraz petrochemiczny
  • Branżę spożywczą
  • Procesy w energetyce

www.pl.endress.com