Energy AnatytiX – Oprogramowanie monitorujące koszty zużytej energii i emisji dwutlenku węgla do środowiska

ICONICS, dostawca rozwiązań i oprogramowania dla przemysłu w dziedzinie automatyki, wizualizacji i zarządzania ogłosił wprowadzenie Enegry AnalytiX. Tym samym ICONICS rozszerzył swoją ofertę o oprogramowanie oferujące komplet aplikacji monitorujących koszty energii, konsumpcji czy ilości odprowadzanego dwutlenku węgla do środowiska.

Energy AnalytiX zapewnia łatwy do wdrożenia zestaw narzędzi wykorzystywanych do obliczeń, zestawień, analiz i wizualizacji. Dzięki uzyskanym informacjom, kadra zarządzająca może podjąć zdecydowane i trafne działania w celu zmniejszenia kosztów produkcji jak również zminimalizowania emisji dwutlenku węgla. Użytkownicy systemu mają również wgląd w schematy technologiczne, aktualny status urządzeń czy całych linii technologicznych. Wszystkie te informacje mogą być dostarczone do biura, domu czy innego miejsca dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii Web 2.0 oraz Microsoft Silverlight, za pośrednictwem telefonu czy przeglądarki internetowej.

System umożliwia dostarczenie informacji o działaniu całego przedsiębiorstwa, lub tylko poszczególnych jego stref. Kiedy zużycie energii jest podejrzanie zwiększone, użytkownik w każdej chwili może sprawdzić który dział, proces czy urządzenie jest przyczyną nieefektywności energetycznej. Dzięki obliczeniom pakietowym możliwe jest analizowanie grup konsumenckich w tym samym wymiarze. Dane nogą być normalizowane względem czasu pracy, wielkości produkcji czy powierzchni mieszkaniowej tak by dane mogły być sensowne i porównywalne. Dzięki Energy AnalytiX użytkownicy mogą tworzyć własne wskaźniki wydajności produkcji KPI, czy własne panele wizualizacyjne czy specjalistyczne raporty. Raporty mogą być zaplanowane w oparciu o datę, czas, wartość kluczowego wskaźnika, ale mogą być również tworzone w dowolnym momencie na życzenie użytkownika. Operatorzy mogą być zawiadamiani o nietypowych sytuacjach dotyczących kwestii energetycznych za pomocą sms, e-maili czy alertów telefonicznych.

Kierownicy handlowi, zarządcy budynków, dyrektorzy zakładów produkcyjnych posiadaja teraz rewolucyjne, inteligentne rozwiązanie oparte na sieci Web, która jest łatwe do implementacji, konfiguracji i obsługi. Oparty na BACnet i standardach komunikacji OPC Energy AnalytiX jest uniwersalnym narzędziem do integracji danych z różnych systemów BMS, maszyn czy systemów pomiarowych.