Kobold – Rotametry ze stali kwasoodpornej

Przepływomierze typ KDM działają w oparciu o zasadę przepływomierza pływakowego (rotametru). Ze względu na sztywną konstrukcję ze stali kwasoodpornej przeznaczone są w szczególności do pomiaru przepływu cieczy, gazów i par w trudnych warunkach przemysłowych. Przemieszczenie pływaka jest przekazywane za pośrednictwem pola magnetycznego do wskaźnika. Przepływomierz musi być montowany pionowo tak, aby kierunek przepływu skierowany był ku górze.

 Opcjonalnie przepływomierze dostępne są z przetwornikiem analogowym. Przemieszczenie pływaka jest przekazywane za pośrednictwem pola magnetycznego do modułu elektroniki, który przetwarza je na sygnał 4?20 mA proporcjonalny do natężenia przepływu. Opcja dostępna jest również w wersji dla strefy zagrożonej wybuchem, atest ATEX (EEx ia II C T6. .. T3 i EEx ib IIC T6. .. T3).

Przepływomierze KDM mogą być wyposażone w jeden lub dwa styki indukcyjne, dostępne również w wersji Ex. Punkty sygnalizacji programowalne są w całym zakresie pomiarowym. Powyższe styki indukcyjne muszą współpracować z przekaźnikiem-izolatorem. Zalecamy stosowanie naszego przekaźnika tranzystorowego typ REL-6000 (katalog ? Akcesoria).

Opcjonalnie jest możliwość posiadania układu tłumienia drgania i zintegrowanego licznika przepływu. Rotametry te również mogą być przystosowane do pomiaru przepływu tlenu i innych mediów, np. agresywnych.

Do szczególnych zalet rotametrów KDM należy zaliczyć wysoką klasę dokładności 1.6, pracę w wysokich temperaturach dochodzących do 400oC oraz małą stratę ciśnienia.

www.kobold.pl