Relpol – Nowe urządzenia rozruchowe dla silników 45kW

Firma RELPOL rozszerzyła ofertę o najnowsze urządzenia dedykowane dla silników o mocach do 45 kW.

Pierwszym typem z proponowanych urządzeń jest softstart o oznaczeniu RSH R 40…CV20 wykonywany w wersjach na moc 11 i 22 kW. Urządzenie oferowane jest w 4 wersjach napięciowych (230, 400, 480 i 600 Vac); wartości mocy podane powyżej są określone dla napięcia obciążenia równego 400 Vac. Konstrukcja jest rozwinięciem softstartu typu RSE4025-C10 i stanowi pełny układ 3-fazowy z automatycznym by-passem tyrystorów, kontrolą sekwencji faz i ich zaniku, samokontrolą temperatury urządzenia oraz temperatury silnika (dla silników wyposażonych w czujniki PTC). Wersje zawierające oznaczenie CV21 wyposażone są w 2 przekaźniki elektromagnetyczne sygnalizujące odpowiednio: aktywacje by-passu (NO) oraz przegrzanie urządzenia i złą sekwencję lub brak fazy (NC).

Na panelu urządzenia znajduje się 6 diod LED sygnalizujących:

 • zasilanie (zielona)
 • pracę (żółta)
 • załączenie by-passu (żółta)
 • przekroczenie temperatury softstartu (czerwona)
 • przekroczenie temperatury silnika ? czujniki PTC (czerwona)
 • złą kolejność faz (czerwona)
 • zanik fazy (czerwona)

 

Obudowa urządzenia umożliwia bezpośredni montaż na szynie DIN 35 mm.

Możliwości dotyczące uzyskania nastaw:

 • Czas rozruchu: 1?10 s
 • Czas hamowania: 1?30 s
 • Moment początkowy rozruchu: 0?70%

Drugą rodziną softstartów oferującą możliwość sterowania silnikami do 45 kW (400 VAC) są urządzenia typu RSM R 4072 i RSM R 4090. Są to pełne układy 3-fazowe umożliwiające programowanie krzywych rozruchu w zależności od aplikacji (10 charakterystyk ustawianych przełącznikiem). Urządzenie posiada wszystkie omawiane wcześniej cechy wersji softstartu dla mocy do 22 kW (typ: RSH R 40…CV20) z wyjątkiem by-passu, który w zależności od potrzeb może być dostawiany jako element zewnętrzny. Dodatkowo urządzenie posiada możliwość programowania tzw. kickstartu (polegającego na podaniu 50% wartości napięcia znamionowego na silnik w czasie 0,5 s i powrotu do płynnej regulacji napięcia od jego niższej wartości). Urządzenie nie wymaga zasilania zewnętrznego ? sterowanie odbywa się poprzez zwieranie zacisków S0, S1.

Możliwości dotyczące uzyskania nastaw:

 • Czas rozruchu: 1?15 s
 • Czas hamowania: 1?15 s
 • Moment początkowy rozruchu: 0?60%

Istotnym parametrem określonym przez producenta jest podanie ilości możliwych rozruchów wciągu godziny (przy 40oC), która wynosi tu maksymalnie 10 rozruchów.

 www.relpol.com.pl