KOBOLD Instruments sp. z o.o. – Pomiar przepływu cieczy lepkich

Przepływomierze DZR firmy KOBOLD są urządzeniami przeznaczonymi do ciągłego pomiaru przepływu cieczy o różnych lepkościach, np. oleju, emulsji, kleju, parafiny. Są to przepływomierze zębatkowe, których zasada działania umożliwia pomiar przepływu mediów w szerokim zakresie lepkości.
Płynącaciecz powoduje obracanie się łożyskowanych kół zębatych przepływomierza. W zależności od wersji stosowane są łożyska kulkowe lub ślizgowe. Czujniki znajdujące się w obudowie urządzenia w sposób bezkontaktowy wykrywają przemieszczanie się zębów kół zębatych w przepływomierzu. Sygnał z czujników przetwarzany jest na elektryczny sygnał impulsowy, który może być dalej przesyłany do zewnętrznych urządzeń wskazujących lub sterujących. Poszczególne wersje urządzenia różnią się pod względem zastosowanych materiałów (żeliwo, stal kwasoodporna), jakości smarowania (media o lepkości niskiej, średniej i bardzo wysokiej) i klasy dokładności (±0,3%, ±0,5%, ±1%). Zakresy pomiarowe wahają się od 0,008…2 l/min aż do 1…250 l/min.
Przepływomierz DZR jest bardzo trwały. Maksymalna temperatura pracy wynosi 150OC (opcja), maksymalne ciśnienie 400 barów. Jako opcja istnieje również wersja przetwornika w wykonaniu iskrobezpiecznym EEx ia.
Ekonomiczna wersja tego miernika przepływu wykonana jest z aluminium i ma oznaczenie katalogowe KZA. Przepływomierze DZR i KZA nadają się do zastosowań wymagających dużej dokładności pomiaru cieczy lepkich (np. dozowanie, pomiary rozliczeniowe oleju opałowego i inne). www.kobold.pl