Innowacyjny silnik GM powstanie w Tychach

    General Motors Manufacturing Poland, ogłosiło decyzję o rozpoczęciu produkcji nowych modeli silników. W pierwszej fazie projektu inwestycja pochłonie blisko 250 mln euro. Cały projekt zakłada poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 1,4 mld zł.

    Prowadzony przez PAIiIZ od 2013 roku projekt zakłada uruchomienie produkcji silników spalinowych nowej generacji. W ramach nowej inwestycji zastosowanie znajdzie szereg innowacyjnych technologii, które opracowane będą przez zespoły badawcze GM z Niemiec i Polski. Warto podkreślić, że technologia, która będzie wykorzystywana do produkcji silników spalinowych nie została jeszcze uruchomiona w żadnym innym zakładzie na świecie.

    Inwestycja GM przyczyni się do powiększenia i rozwoju bazy poddostawców sektora motoryzacyjnego w Polsce oraz może stać się bodźcem dla inwestorów także z powiązanych branż. Fabryka GM w Tychach to jedna z największych zagranicznych inwestycji w katowickiej strefie.

    W wyniku realizacji inwestycji firma planuje kontynuować współpracę ze środowiskiem akademickim, głównie z Politechniką Śląską oraz z Instytutem Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal w Bielsku Białej. Inwestor rozważy też możliwość wprowadzenia wspólnego projektu staży inżynierskich dla studentów ostatnich semestrów i absolwentów Politechniki Śląskiej.