Powstał nowy potentat – Mitsubishi Hitachi Power Systems

  Dwa japońskie koncerny – Mitsubishi oraz Hitachi – zawiązały joint venture, w którym skupiły swoje dywizje biznesowe związane z energetyką konwencjonalną. Powstanie Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) to istotna zmiana układu sił na europejskim rynku budownictwa energetycznego, także w Polsce.
  Decyzje o zawiązaniu joint venture podjęto w 2012 r., a w ostatnich dniach rozpoczęło ono działalność operacyjną. MHPS – w którym Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ma 65 proc., a Hitachi, Ltd. 35 proc. – obejmuje 58 spółek zależnych, w tym 9 w Japonii i 48 na innych rynkach.
  Joint venture – jak wskazało w komunikacie Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. – ma pozwolić na uzyskanie efektów synergii dzięki komplementarnej ofercie technologii i produktów, a przez to przyspieszyć globalną ekspansję spółki. MHPS stawia sobie za cel pozycję lidera na światowym rynku. 
  Wśród spółek europejskich czołową pozycję zajmuje Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, czyli wcześniejsze Hitachi Power Europe GmbH – obecnie m.in. lider konsorcjum budującego dla Enei blok 1075 MW w Kozienicach.
  Dyrektorem generalnym zatrudniającej ok. 2 tys. pracowników firmy z siedzibą w niemieckim Duisburgu został Rainer Kiechl. We władzach spółki znalazł się także znany w aktywności w Polsce Matthias Jochem, który objął stanowisko dyrektora ds. sprzedaży. Kapitał Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH wynosi 154 mln euro.
  Kontrakt na budowę nowego bloku w Kozienicach konsorcjum Hitachi Power Europe oraz Polimeksu-Mostostalu podpisało 21 września 2012 r. Zakres Polimeksu obejmuje prace budowlano-montażowe, których łączna wartość w kontrakcie wynosi ok. 43 proc.
  Konsorcjum zadeklarowało sprawność bloku na poziomie 45,59 proc., zwyżkę mocy 1075 MW netto oraz 58-miesięczny czas realizacji. Wartość kontraktu wynosi 6,28 mld zł brutto.
  Również w Kozienicach inna spółka należąca do MHPS – Babcock-Hitachi K.K. – od marca 2013 r. realizuje kontrakt na budowę instalacji odsiarczania spalin o wartości 182 mln zł brutto.
  Inwestycja obejmuje budowę instalacji odsiarczania dla bloków 200 MW nr 1-8, opartej na technologii mokrego odsiarczania spalin z użyciem mączki kamienia wapiennego jako sorbentu. Termin zakończenia budowy i przekazania instalacji do eksploatacji to czerwiec 2015 r.
  Natomiast w przyszłym tygodniu PGE GiEK może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w tym postępowaniu w przetargu na budowę nowego bloku w Elektrowni Turów, gdzie konsorcjum Hitachi Power Europe jest jednym z potencjalnych wykonawców z ofertą wartą prawie 4 mld zł brutto. www.wnp.pl