Ethernet POWERLINK tętnem przemysłu poligraficznego

Konstruktorzy maszyn drukarskich muszą mierzyć się z coraz trudniejszymi zadaniami: rosnącą złożonością systemów, większą ilością osi i dążeniem do jeszcze większych prędkości i większej dokładności pracy. Tak skomplikowane urządzenia wymagają dynamicznych reakcji i bezbłędnie zsynchronizowanych osi. Ethernet POWERLINK to idealny standard komunikacji dla tak wysokich wymagań.

Mnóstwo osi ruchu
Jednym z efektów postępu w poligrafii jest gwałtownie rosnąca liczba osi ruchu maszyn. Pojedyncze maszyny z pięćdziesięcioma osiami czy też całe linie technologiczne, mające ich ponad dwieście nie są już niczym niezwykłym. W maszynach używa się nawet do 18 stacji barwnych, które muszą pracować w doskonałej koordynacji. Nawet najmniejsze odchylenie od nastawianych pozycji tylko jednej barwy pogarsza jakość wydruku. Większe odchylenia, kończą się kosztownymi stratami.

Precyzyjne funkcje pozycjonowania są krytyczne dla każdego aspektu produkcji mediów drukowanych, tj. pre-pressu, druku i post-pressu, a co za tym idzie, wymagają bezwzględnej koordynacji wszystkich osi roboczych. Synchronizacja odbywa się zwykle względem jednej osi głównej, i dlatego przepustowość przesyłu danych łączności na maszynie ma podstawowe znaczenie. Dzisiejsze maszyny drukarskie osiągają prędkości niemożliwe wcześniej do uzyskania, zaś częstotliwość próbkowania czujników znaków registrowych sięga zaledwie dwóch mikrosekund. Na tym poziomie rozdzielczości nawet sieć Ethernet działa za wolno, gdy dochodzi do adresowania napędów i sekwencyjnego ich kolejkowania.

Optymalizacja przepustowości dzięki POWERLINK
W maszynie drukarskiej Crystal z centralnym cylindrem tłoczącym typu flexo, firma UTECO zastosowała POWERLINK w celu zagwarantowania transferu danych deterministycznych i reakcji zabezpieczeń w czasie rzeczywistym.

Protokół komunikacji w czasie rzeczywistym dla sieci Ethernet POWERLINK radzi sobie z wąskimi przedziałami czasowymi reakcji dzięki trzem cechom. Pierwszą jest obsługa ruchu krzyżowego, co oznacza, że wszystkie napędy w sieci odbierają dane od inteligentnego węzła sieciowego jednocześnie i w bezpośredni sposób, bez konieczności ich przesłania najpierw przez urządzenie nadrzędne (master). Dlatego mogą reagować na polecenia bez zwłoki.

Kolejnym mechanizmem przyspieszenia wymiany danych w protokole jest zwielokrotnianie węzłów typu slave. Ponieważ odpowiedzi z napędów nie muszą być równie szybkie, co sygnał ich synchronizacji, nie wszystkie węzły muszą reagować w tym samym cyklu. Czasy cykli komunikacji mogą być zatem krótkie, nawet w maszynach o ogromnej liczbie osi.

Nieograniczona topologia gwarantująca optymalną modułowość
Kolejną cechą sieci POWERLINK przynoszącą technologii drukowania szczególne korzyści jest jej kompletna niezależność od przyjętej topologii. Ułatwia to optymalizację długości okablowania i torów sygnalizacji w dużych urządzeniach. Można przy tym budować sieci, w których wszystkie węzły zachowują dostępność i mogą pracować nawet w przypadku uszkodzenia któregoś przewodu. Przede wszystkim jednak, sieć bardzo ułatwia budowanie zautomatyzowanych rozwiązań poligraficznych o wysokim stopniu modułowości.

Można zatem projektować poszczególne stacje barwne lub całe maszyny do post-pressu jako niezależne urządzenia, które można następnie łączyć ze sobą by tworzyć elastyczne linie produkcyjne umożliwiające łatwą rozbudowę lub przebudowę. "Zważywszy na rosnącą złożoność i ilość osi pracy, a także trend ku uzyskiwaniu coraz większych prędkości przy jednoczesnym zwiększaniu precyzji z jednoczesnym zachowaniem szybkości i bezpieczeństwa reakcji na błędy, POWERLINK można uznać za idealny standard komunikacji dla branży. http://www.br-automation.com/pl/