Endress+Hauser odnotowuje wyraźne zyski i planuje dalszy rozwój w kierunku Przemysłu 4.0

W roku obrotowym 2021 Endress+Hauser przekroczył własne oczekiwania. Firma specjalizująca się w technologii pomiarów i automatyzacji, pobiła nowe rekordy w zakresie liczby zamówień, sprzedaży, zysku i zatrudnienia, a także kontynuuje ten rozmach od początku 2022 roku. Choć konflikt w Ukrainie osłabił nadzieje na kontynuację solidnego wzrostu, firma uważa się za dobrze przygotowaną na trudne warunki gospodarcze.


W 2021 roku Endress+Hauser dostarczył na rynek 2,6 miliona urządzeń. ? Nasi klienci obdarzyli nas dużym zaufaniem ? powiedział dyrektor generalny Matthias Altendorf podczas dorocznej konferencji medialnej w Bazylei. ? Klienci mogli na nas polegać po wybuchu pandemii i byliśmy dla nich niezawodnym partnerem, gdy popyt ponownie wzrósł ? dodał. 

Pomimo trudnej sytuacji na rynkach zaopatrzenia i w łańcuchu dostaw, w 2021 roku firma zapewniła dostępność materiałów na całym świecie i utrzymała wysoką wydajność.

Wielowymiarowy wzrost

W rezultacie Endress+Hauser mógł powrócić do dynamiki rozwoju sprzed pandemii, a także znacznie poprawić kluczowe wskaźniki biznesowe. Osiągnięto lepsze wyniki sprzedażowe netto ? globalnie o 11,7 proc. do 2,879 mld euro. 

Z kolei wzrost sprzedaży w Polsce osiągnął poziom 13,8 proc., co przyczyniło się do zwiększenia udziału w rodzimym rynku o 2,7 p.p. w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym. Firma odnotowała dwucyfrowe wzrosty w każdym z profili swojej działalności (sprzedaż produktów, rozwiązań i usług).

Powiększenie kadry i koncentracja na zrównoważonym rozwoju

Na koniec 2021 r. firma rodzinna zatrudniała 15 117 pracowników na całym świecie, o 663 więcej niż w roku ubiegłym. Nowe miejsca pracy powstały przede wszystkim w obszarze produkcyjnym. Niemal wszystkim praktykantom po ukończeniu szkolenia zaoferowano pracę na stałe. 

W niezależnym audycie zrównoważonego rozwoju EcoVadis firma Endress+Hauser zdobyła 76 punktów, o cztery więcej niż rok wcześniej. To stawia ją w górnym percentylu grupy porównawczej. 

Dziesiątki nowych innowacji

Spośród ponad 70 innowacji produktowych wprowadzonych przez firmę w zeszłym roku wiele było związanych z cyfryzacją. W 2021 r. Endress+Hauser wydał 213,4 mln euro na badania i rozwój, około 7,4 proc. sprzedaży ? to wzrost o 9,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego. 258 zgłoszeń patentowych zarejestrowanych po raz pierwszy świadczy o silnym duchu innowacyjności Grupy. Portfel własności intelektualnej obejmuje obecnie 8600 aktywnych patentów i zgłoszeń patentowych.

? W Polsce do oferty firmy trafiło w 2021 roku 21 nowości produktowych ? były to w dużej mierze technologie związane z usługami cyfrowymi oraz autorskim ekosystemem chmurowym  Netilion. Nasz rozwój zaowocował również podpisaniem 3 nowych umów o współpracy partnerskiej z innowacyjnymi firmami inżynierskimi ? podkreśla Maciej Sieczka, CEO Endress+Hauser Polska.

Polski powrót do rzeczywistości sprzed pandemii

Niezwykle istotny obszar działalności firmy, będącej liderem wprowadzania innowacji w pomiarach i automatyce przemysłowej, stanowi edukacja klientów i środowiska branżowego. Dlatego kolejnym sukcesem, ściśle związanym ze zniesieniem obostrzeń pandemicznych, był dla Endress+Hauser  udany powrót do cyklicznych, stacjonarnych spotkań konferencyjnych i szkoleniowych ? pod szyldem ?Jak zmienia się polski przemysł dzięki wdrażaniu Industry 4.0??.

Z tych samych powodów możliwe stało się ponowne zaprezentowanie nowoczesnej, mobilnej wystawy Showtruck, która na powrót pojawiła się w różnych lokalizacjach w Polsce, wspierając edukację branżową i umożliwiając specjalistom z całego kraju zapoznanie się w atrakcyjnej formie z bogatą ofertą producenta.

Ponadprzeciętny wzrost zysku

Według raportu dyrektora finansowego dr. Luca Schultheissa, kursy walut miały minimalny wpływ na wyniki Endress+Hauser w 2021 r. Osłabienie euro zmniejszyło sprzedaż o pół punktu procentowego. Podczas gdy wydatki na materiały, logistykę i personel wzrosły, koszty podróży służbowych, obsługi klienta i targów ? z powodu pandemii koronawirusa ? pozostały poniżej poziomu z poprzednich lat. 

W rezultacie koszty operacyjne wzrosły poniżej średniej. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 28,8 proc. do 434 mln euro. Po części dzięki temu, że inwestycje finansowe przyniosły w ubiegłym roku solidny zwrot. 

Zysk przed opodatkowaniem (EBT) poprawił się o 37,4 proc. do 463,8 mln euro. Zwrot ze sprzedaży (ROS) wzrósł o trzy punkty procentowe do 16,1 proc. Dochód netto wzrósł o 40 proc. do 356,8 mln euro dzięki niższej stawce podatkowej. Wskaźnik kapitału własnego osiągnął 79,1 proc., co oznacza wzrost o 2,1 punktu procentowego.

Wojna w Ukrainie przyćmiewa perspektywę wzrostu

Endress+Hauser rozpoczął rok od rekordu w liczbie złożonych zamówień – w pierwszym kwartale liczba ta przekroczyła zakładany plan. Choć Grupa planowała wzrost w górnym przedziale jednocyfrowym na 2022 rok, na chwilę obecną nie ma pewności czy cel ten jest osiągalny. ? Atak Rosji na Ukrainę zmienił wszystko w ciągu jednego dnia ? powiedział Matthias Altendorf. ? Ten konflikt przynosi cierpienie milionom ludzi i wpływa na wiele firm w czasie, gdy pandemia jest wciąż daleka od zakończenia ? dodał.

Endress+Hauser wstrzymał wszelkie dostawy do Rosji na początku inwazji. ? Będziemy przestrzegać nałożonych na Rosję sankcji. Jednocześnie ponosimy odpowiedzialność wobec naszych pracowników i klientów w Rosji. Centrum sprzedaży w Rosji zatrudnia 182 osoby. Grupa chce nadal dostarczać produkty do firm, które zaopatrują społeczeństwo i nie podlegają sankcjom, na przykład z branży spożywczej, Life Science oraz wodno-ściekowej ? podkreślił dyrektor generalny.

Prognozy na rozwój w drugiej połowie 2022 roku

Transformacja energetyczna Polski będzie postępować, a w związku z tym wzrośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii ? gazem ziemnym, LNG, biogazem i wodorem, które trwale zmienią krajowy przemysł oraz wpłyną na rozwój stosowanych w nim rozwiązań technologicznych.

? Wzrośnie także popularność systemów chmurowych, które coraz częściej będą pojawiały się w przemyśle. Dlatego już teraz niezbędna jest edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa systemów automatyki, którą będziemy konsekwentnie kontynuować w ramach prowadzonych przez nas szkoleń ? komentuje Maciej Sieczka, CEO Endress+Hauser Polska. ? W 2022 roku będziemy też rozwijać naszą ofertę szkoleniową i współpracę z uczelniami wyższymi w Polsce. Już teraz studenci Politechniki Wrocławskiej mogą skorzystać z oferty praktyk w siedzibie firmy we Wrocławiu lub napisać pracę dyplomową na zaproponowany przez nas temat ? dodaje Maciej Sieczka. 

Firma przewiduje również zwiększenie udziału w rynku zaawansowanej analityki gazowej, a także w branży farmaceutycznej. 


Endress+Hauser