Ekstremalnie wytrzymały standard

Aplikacje przemysłowe, górnicze, kolejowe, morskie czy energetyczne, z uwagi na niesprzyjające warunki otoczenia, stawiają systemom automatyki duże wyzwania. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR został opracowany specjalnie pod kątem zastosowania w trudnym otoczeniu: jest odporny na działanie temperatur od -40° C do +70 °C, napięcie, zakłócenia i wibracje.

Dla zagwarantowania maksymalnej wydajności urządzeń, systemy automatyki muszą funkcjonować w sposób pewny i niezawodny nawet w najbardziej surowych warunkach, na przykład przy dużych różnicach temperatur, występowaniu zakłóceń elektromagnetycznych lub dużych wibracji.
Zalety WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR to "wzmocniona" wersja popularnego i sprawdzonego WAGO-I/O-SYSTEM 750, zachowująca jednak wszystkie główne zalety systemu bazowego: dużą elastyczność, modularność i szerokie możliwości zastosowań. Warianty XTR łatwo rozpoznać po ciemnoszarym kolorze modułów. Dzięki modularnej konstrukcji i różnorodności komponentów jest on idealnym, skalowalnym i ekonomicznym rozwiązaniem dla rozproszonych zadań automatyki. Jest on również bardzo kompaktowy: w module o szerokości 12 mm mieści się 16 kanałów. W łączonych szeregowo komponentach ? podobnie, jak w wszystkich komponentach WAGO ? zastosowano sprawdzoną już milionach aplikacji technikę zacisku sprężynowego, co znacznie ułatwia obsługę.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR gwarantuje niezawodną pracę w ekstremalnych warunkach otoczenia. Dlatego jest predestynowany do zastosowania w wymagających warunkach otoczenia, na przykład na statkach, platformach wiertniczych, w kopalniach, transporcie szynowym, układach do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak elektrownie wiatrowe, fotowoltaika, biogazownie lub lokalne stacje zasilania i dystrybucji energii. Do typowych zastosowań systemu należy również przemysł petrochemiczny, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.
Odporny na warunki pogodowe
Istotną cechą systemu XTR jest wysoka odporność zarówno na bardzo niskie, jak i bardzo wysokie temperatury otoczenia. Właściwość ta jest bardzo istotna między innymi tam, gdzie urządzenia pracują na wolnym powietrzu, w konsekwencji czego również komponenty systemów automatyki wystawione są na działanie zmiennych temperatur i wpływów atmosferycznych: od mrozu do silnego nasłonecznienia. W ramach WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR dostępne są komponenty przystosowane do pracy w zakresie temperatur od ? 40 °C do +70 °C. Pozwala to zapewnić sprawny rozruch systemu automatyki (na przykład po awarii zasilania) nawet w bardzo niskich temperaturach, bez konieczności wstępnego rozgrzewania.

W przypadku WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR dodatkowe komponenty do ogrzewania lub chłodzenia nie są potrzebne. Fakt ten oraz niewielkie rozmiary samych modułów pozwalają na zaoszczędzenie i tak niewielkiej przecież ilości miejsca w szafie rozdzielczej i ułatwiają zastosowanie tych elementów w małej przestrzeni. Brak osobnego systemu klimatyzacji pozwala dodatkowo obniżyć koszty zakupu, energii i serwisowania. Możliwość zastosowania WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR na dużej wysokości – 5.000 m nad poziomem morza – daje gwarancję niezawodnej eksploatacji, pełnej wydajności i dyspozycyjności układów również w rozrzedzonym powietrzu stacji wysokogórskiej.
Niezakłócona komunikacja
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR jest zabezpieczony przed nagłymi skokami napięcia i spełnia podwyższone wymagania dotyczące wytrzymałości napięciowej zgodnie z normą EN 60870-2-1. Szczytowe wartości napięcia mogą się pojawiać np. w następstwie przepięć łączeniowych i usterek w sieci zasilającej, przejściowych impulsów zakłócających w czasie burzy, czy regulacji przy narastaniu napięcia wyjściowego zasilaczy po dużych zmianach obciążenia. Podwyższona wytrzymałość napięciowa rzędu 1 kV (klasa VW1 dla modułów z napięciem zasilania < 60 V) i 5 kV (klasa VW3 dla modułów z napięciem zasilania ? 60 V) zapewnia bezawaryjną pracę systemu automatyki, gdyż elektronika jest chroniona przez zakłóceniami.
Odporność na zakłócenia EMC zgodnie z normą EN 60870-2-1 zapewnia poprawną komunikację sieciową nawet w instalacjach bez zewnętrznego ekranowania. Zoptymalizowana charakterystyka EMC WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR pozwala na uniknięcie emisji zakłóceń, dzięki czemu możliwe jest jego zastosowanie nawet w bezpośrednim sąsiedztwie czułych systemów zewnętrznych. Sterownik z serii 750 XTR wspiera dodatkowo protokoły telesterowania zgodne z IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850-7, IEC 61400-25 i MODBUS.
Odporność na wibracje do 5g
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR cechuje duża obciążalność mechaniczna, która znajduje wyraz w jego podwyższonej odporności na wstrząsy i wibracje. Wyższa odporność na wibracje konieczna jest między innymi w miejscach, w których moduły umieszczane są przykładowo w pobliżu silników lub wyłączników nadprądowych. System wykazuje dużą wytrzymałość na wibracje rzędu 5g zgodnie z DIN EN 60068-2-6. Odpowiada to przyspieszeniu 50 m/s?. Odporność na wstrząsy wynosi 15g (150 m/s?) zgodnie z IEC 60068-2-27 lub 25g (250 m/s?) zgodnie z IEC 60068-2-29. Dzięki tym właściwościom system doskonale sprawdza się nawet w tak wymagających zastosowaniach, jak maszyny do drążenia tuneli, które narażone są przecież na bardzo silne wibracje.
Korzyści
Podwyższona wytrzymałość na warunki pogodowe, odporność na zakłócenia i wibracje oraz wytrzymałość napięciowa to najważniejsze cechy WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR przy pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Związana z tym optymalna dostępność instalacji pozwala na uzyskanie maksymalnej wydajności. System charakteryzują też niewielkie gabaryty, małe zużycie energii i niskie koszty serwisowania. Dodatkowo posiada on wszystkie zalety WAGO-I/O-SYSTEM 750, jak łatwa obsługa, modularna budowa, niezależność od typu sieci obiektowej, wysoka elastyczność oraz skalowalność.

WAGO ELWAG sp. z o.o.
ul. Piękna 58a
50-506 Wrocław wago.elwag@wago.com www.wago.pl