GE przerabia silniki lotnicze by produkowały energię i chłód

  W zakładach GE Power & Water w węgierskim Veresengyhaz przerabia się silniki lotnicze w celu wykorzystania ich jako źródła energii elektrycznej i chłodu. Turbiny te wysyłane są z Wegier na cały świat, m.in. do Stanów Zjednoczonych, gdzie jedna z nich zasila największy szpital na świecie – Texas Medical Center (TCM) w Huston.

  Dla TMC pracuje turbina LM6000, powstała na bazie silnika odrzutowego CF6. Korzysta z niego wiele dużych samolotów pasażerskich, w tym Air Force One. Silnik odrzutowy napędza wał generatora produkującego energię elektryczną. Silnik, mający moc 48 MW, produkuje dodatkowo ciepło i chłód dla systemów grzewczych i klimatyzacyjnych ośrodka.

  – Jesteśmy odpowiedzialni za właściwe funkcjonowanie ponad 6.500 szpitalnych łóżek – mówi Steve Swinson, prezes i dyrektor wykonawczy Thermal Energy Corporation (TECO), operatora elektrowni obsługującej ośrodek.

  W 2012 roku, pismo Technology Review wydawane przez MIT uznało turbiny pochodzenia lotniczego za „kluczową innowację” w dziedzinie „elastycznych i wysokosprawnych elektrowni opalanych gazem ziemnym”. Technologia zapewniła GE miejsce na liście 50 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie. Turbiny pochodzenia lotniczego to jednocześnie rdzeń działu Distributed Power, nowego przedsięwzięcia GE. Już około 2.100 turbin pochodzenia lotniczego produkuje energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców 73 krajów.

  – Coraz więcej dużych odbiorców energii, w tym szpitali, zaspokaja swoje potrzeby energetyczne inwestując w niskoemisyjne i wysokosprawne moce wytwórcze – mówi Peter Stracar, dyrektor regionalny GE na Europę środkowo-wschodnią.

  Texas Medical Center (TMC) w Houston zajmuje obszar półtora razy większy niż nowojorski Central Park, co czyni go największym ośrodkiem leczniczym na świecie. Każdego roku tamtejsi lekarze przyjmują 7 milionów pacjentów i wykonują 350.000 operacji. Ośrodek dysponuje budżetem w wysokości 15 miliardów dolarów, jest to suma dwukrotnie przekraczająca budżet stanu Iowa.