Dzień otwarty Boscha

  Serwonapędy, falowniki i programowanie sterowników to główne tematy omawiane podczas konferencji ?Dzień Bosch Rexroth na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej?. Uczestnicy zapoznali się także z mechatronicznym stanowiskiem dydaktycznym niemieckiej marki.

  Tematami pierwszej części prezentacji były serwonapędy oraz ich dobór, a także omówienie systemu Indra Size 03V11. Podczas wykładów poruszane również były zagadnienia, takie jak: cechy i funkcjonalność systemu IndraDrive Mi, techniki bezpieczeństwa wewnętrznegoukładu (?safety on bard?) przestrzegające norm EU. Na spotkaniu został omówiony standardowy falownik do pracy w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego w niższym zakresie mocy i funkcjonalności ? Indra DriveFc, który można uruchomić bez użycia komputera. Można do niego używać takich interfejsów, jak: Profibus, CANOpen czy Device eNet.

  Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne Bosch Rexroth?

  Podczas dalszej części prezentacji przedstawione były obszary zastosowań Indra Drive Fc oraz technologie IndraLogic i IndraMotion. System IndraLogic ułatwia programowanie sterowników PLC z wykorzystaniem wszystkich funkcji dostępnych dla maszyn i linii technologicznych wyposażonych w inteligentne urządzenia automatyki. Zaletami tego systemu są: jego optymalna wydajność i funkcjonalność, obszerne biblioteki i moduły do sterowania ruchem maszyn, intuicyjne programowanie za pomocą IndraWorks, spójny system wykonawczy dla sterowników PLC dostępny dla wszystkich rozwiązań automatyki. Natomiast narzędzia Rexroth IndraMotion są kluczem do elastycznych systemów automatyzacji zapewniających ekonomicznie efektywne rozwiązania. Ta rodzina otwartych skalowanych systemów oprogramowania łączy w jeden spójny system wszystkie elementy sterowania i napędów.

  Konferencja firmy Bosch Rexroth odbyła się w listopadzie ubiegłego roku w budynku Wydziału Elektrycznego. Przedstawicieli firmy powitał dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski. Pierwszą część wykładu poprowadził Bogusław Gronek, który przedstawił słuchaczom charakterystykę firmy Bosch, a także omówił historię firmy i produkty przez nią produkowane. Pozostała część prezentacji poprowadzona została przez Romualda Lisa, kierownika działu Elektrycznych Napędów i Sterowania. Na konferencji obecna była także Lidia Stykowska, specjalista ds. marketingu oraz Sławomir Kowalski, samodzielny inżynier ds. techniczno-handlowych Technika Przemieszczeń Liniowych, Pneumatyka.

  Przed wejściem na salę każdy z uczestników konferencji otrzymał krzyżówkę, po wypełnieniu której mógł wziąć udział w konkursie z nagrodami. Organizator przewidział upominki dla wszystkich uczestników.