Obrabiarki, kable i rury w Düsseldorfie

  METAV, jedne z największych w Europie targów obrabiarek i narzędzi precyzyjnych, odbędą się na przełomie marca i kwietnia w Düsseldorfie. Wystawie towarzyszyć będą targi wire skupiające dostawców maszyn do przetwórstwa drutu, a także Tube, gdzie prezentowany będzie sprzęt do produkcji rur.

  Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski w segmencie obrabiarek. Dwa lata temu nasi zachodni sąsiedzi wchłonęli 27% naszego eksportu tych urządzeń. I na odwrót, Niemcy z 37-procentowym udziałem byli najważniejszym dostawcą obrabiarek do Polski. Wymiana handlowa obejmuje przede wszystkim: lasery, centra obróbcze, części i wyposażenie, tokarki i prasy. METAV warto wpisać w kalendarz wizyt, aby być na bieżąco z postępem technologicznym w tym segmencie rynku. W przeszłości w pierwszym rzędzie starano się optymalizować zasadniczy czas obróbki w maszynie i w całym procesie.

  Najnowsze pomysły zarówno w obróbce skrawaniem, jak i plastycznej idą w kierunku skracania czasów pośrednich. Osiąga się to różnymi środkami przez automatyzację i optymalizację ruchów ustawiających obrabiany element, czasów wymiany narzędzi i operacji ładowania. Na targach będzie można zobaczyć na przykład: zintegrowane roboty do elastycznego zasilania, zintegrowane procesowo pomiary, symulacje, mocne napędy, integrację wielu funkcji lub bezpośrednio dołączone zespoły za- i rozładunkowe. Największym wyzwaniem dla producentów staje się zagwarantowanie bezpieczeństwa procesu oraz dokładnej powtarzalności. Wystawa pokaże, kto ma w tej kwestii najwięcej do powiedzenia.

  Obróbka ekologiczna

  W technologii produkcji coraz większą rolę odgrywa ochrona środowiska i takie projektowanie produkcji, aby najefektywniej wykorzystywać zasoby naturalne. Naprzeciw temu trendowi wyjdzie impreza towarzysząca METAV pod nazwą ?praxis+trends?. Dotyczyć będzie wpływu zmian klimatu, ochrony zasobów naturalnych oraz niepohamowanego wzrostu cen energii na przemysł obrabiarkowy. Na METAV 2008 po raz pierwszy sprawa ta będzie obszernie przedyskutowana. W ramach debaty ?Efektywność energetyczna w produkcji? naukowcy zaprezentują obecny stan badań, użytkownicy maszyn przedstawią swoje oczekiwania, zaś producenci pokażą już zrealizowane rozwiązania i przyszłe koncepcje. Przedsiębiorcy dowiedzą się, jakie będą przyszłe ?środowiskowe? wymagania Komisji Europejskiej, jakie drogi prowadzą do poprawy efektywności energetycznej (zarówno wyposażenia produkcyjnego, jak i planowania produkcji) oraz jak polityka, przez finansowanie stosownych programów badawczych, chce wspierać postęp w tej dziedzinie.

  Łapanie narybku

  Organizatorom wystawy zależy na przyciągnięciu do zawodu młodych ludzi. A z tym jest kłopot. Napływ zleceń, wymiana generacyjna w przedsiębiorstwach, spadek liczby kształconych inżynierów i niedobór odpowiednich chętnych do kształcenia zawodowego drastycznie uwypuklają problem. Niedobór fachowców będzie coraz częściej wymieniany jako jedna z ważniejszych przeszkód rozszerzenia działalności. Dlatego promowanie zawodów technicznych jest dzisiaj bardziej konieczne niż kiedykolwiek. Służy temu akcja ?Konstruktor maszyn ? zawód przyszłości?, która prowadzona jest od 10 lat na targach. W tym czasie prawie 58 000 młodych ludzi mogło z pierwszej ręki zapoznać się z możliwościami kształcenia w zawodach technicznych i na studiach inżynierskich. Na wystawę zapraszani są uczniowie klas matematyczno – przyrodniczych w gimnazjach, szkołach podstawowych, technikach i szkołach zawodowych razem z nauczycielami.

  Poprzedni METAV zgromadził 926 wystawców z 21 krajów. Wystawa przyciągnęła około 50 tysięcy gości z 39 krajów.

  Szczegółowy raport nt. obrabiarek opublikowano w aktualnym wydaniu Design News Polska (www.designnews.pl). Zachęcamy do lektury.