Dynamiczne zmiany na rynku systemów do zarządzania produkcją

    Urszula Bizoń-Żaba, dyrektor operacyjny/prokurent w firmie COPA-DATA Polska

    W ostatnich latach zachodzą bardzo dynamiczne zmiany na rynku systemów do zarządzania produkcją. Obecne trendy to: digitalizacja, chmura oraz nieuniknione przenikanie się systemów automatyki z systemami IT oraz ściśle powiązane z nimi cyberbezpieczeństwo. I chociaż w Polsce pojawiają się już pierwsze takie aplikacje, to nadal mamy do czynienia raczej z teoretyzowaniem i próbą przewidzenia skutków wykorzystywania tych nowości w procesach produkcyjnych. Jeśli chodzi o samą kondycję rynku, to z perspektywy COPA-DATA wynika, że od kilku lat w Polsce trwa bardzo dobra koniunktura, co odnotowujemy w zwiększających się z roku na rok obrotach. Sprzyja nam również fakt, że w obliczu konieczności obniżenia kosztów produkcji, wynikających m.in. z dużego wzrostu kosztów mediów, głównie energii, oraz braku pracowników, firmy coraz chętniej skłaniają się do optymalizowania procesów produkcji, wykorzystując m.in. systemy do zarządzania produkcją.

    Z punktu widzenia COPA-DATA w Polsce główni odbiorcy to wciąż: branża energetyczna ? zarówno producenci, jak i dystrybutorzy, branża spożywcza i napojowa, w tym browary i rozlewnie wód mineralnych. Coraz większy jest również udział branży farmaceutycznej.