Coraz wyższy poziom informatyzacji polskich przedsiębiorstw

  Maciej Wachowski z firmy MSC.COM.PL

  Obecnie rośnie ogólny poziom informatyzacji polskich przedsiębiorstw. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja informatyczna. 10 lat temu większość firm była zarządzana za pomocą arkuszy w Excelu. Dziś do głosu dochodzi nowe pokolenie kadry zarządzającej, które nadal potrafi posługiwać się Excelem, ale coraz częściej jego funkcjonalności oczekuje bezpośrednio w systemach zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem, a dodatkowo szuka nowych funkcji, takich jak:

    nowe systemy do analiz biznesowych, tzw. Business Intelligence (BI);

    łatwy i automatyczny przekaz danych produkcyjnych do księgowości, kontrolingu i pozostałych działów;

    integracja z wiodącymi narzędziami do wizualizacji i analizy danych (Qlik, Tableau itp.);

    integracja z narzędziami Google Big Query oraz Google Cloud Platform i Microsoft Azure;

    integracja z pozostałymi narzędziami zarządzania przedsiębiorstwem, których ilość i wykorzystanie stale rośnie, m.in.:

  ▫️ systemy do zarządzania zadaniami i projektami, już nie tylko zleceniami i zamówieniami,

  ▫️ systemy do zarządzania majątkiem firmy,

  ▫️ systemy do zarządzania uprawnieniami w firmie (z dodatkowymi procedurami wymuszonymi obecnie przez RODO),

  ▫️ systemy do zarządzania komunikacją wewnątrzfirmową i powiadomieniami,

  ▫️systemy do ogólnego i uniwersalnego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie (ang. Business Process Management – BPM).

  Zgodnie z ww. obserwacjami dostosowujemy nasze systemy do zmieniających się potrzeb klientów. Kto ze swoimi produktami i systemami dostosuje się szybciej, ten wygra w przyszłości.