Bezprzewodowy wirelessHART system monitorowania korozji i erozji urządzeń technologicznych

Emerson jest wiodącym dostawcą nieinwazyjnej technologii monitorowania korozji na potrzeby wydobycia ropy naftowej na morzu i na lądzie, przemysłu rafineryjnego i chemicznego, a także energetycznego i innych. Aby stale monitorować straty metalu spowodowane korozją lub erozją w rurach, rurociągach lub zbiornikach, systemy monitorowania wykorzystują opracowaną unikalną konstrukcję czujników, bezprzewodowe przesyłanie danych i zaawansowaną analizę danych. Technologia umożliwia niezawodne przesłanie danych o wysokiej integralności nawet w najtrudniejszych warunkach.

Korozja i erozja znacząco wpływa na bezpieczne i niezawodne działanie infrastruktury w zakładach przemysłowych. Brak wiedzy odnośnie procesów korozji może mieć tragiczne konsekwencje. Bezprzewodowy nieinwazyjny monitoring korozji jest znaczącą zmianą w działach utrzymania ruchu, która pomaga na bieżąco zrozumieć stan i integralność infrastruktury oraz umożliwia optymalizację działań przy jednoczesnej maksymalizacji bezpieczeństwa. Przykładem jest praca rafinerii, która korzysta z różnych rodzajów ropy naftowej wchodzących do rafinerii. W takich przypadkach tempo korozji staje się istotnym problemem dotyczącym określenia dat przestojów remontowych i wpływa na rentowności rafinerii. Zobowiązania zakładów do przestrzegania przepisów HSSH ( Health,Safety, Security and Environment) określają konkretne kroki podejmowane w planach strategicznych odnośnie zapewnienia integralności rurociągów, zbiorników i zapobieganiu wycieku węglowodorów lub innych szkodliwych substancji. W większości przypadków kontrole i badania zjawiska korozji lub erozji wykonywane są ręcznie w miesięcznych lub dłuższych odstępach czasowych. Zdarza się także, że w szczególnie niebezpiecznych obszarach, proces kontrolny może być wykonany tylko w czasie postoju instalacji. Takie postępowanie oznacza brak możliwości wcześniejszej reakcji obsługi w sytuacji, gdy zmiana parametrów procesu przyspieszy utratę materiału ze ścianki rurociągu lub zbiornika. W porównaniu do 1-2 inspekcji w czasie roku ultradźwiękowy czujnik przesyła do analizy około 730 pomiarów.

Integralną częścią systemu jest oprogramowanie analityczne, które umożliwia identyfikację utraty materiału i przedstawienie tego trendu w stosunku rocznym. Informacja na temat przyspieszonego tempa utraty materiału umożliwia podjęcie działań i zmian w procesie produkcyjnym, które ograniczą korozję. Konsekwencją jest obserwowanie trendów, aby potwierdzić skuteczność działań naprawczych lub jej brak.