DeltaV Mobile

Oprogramowanie DeltaV Mobile umożliwia bezpieczny (w trybie tylko do odczytu) dostęp poprzez przeglądarki internetowe oraz urządzenia mobilne do kluczowych informacji o procesie technologicznym. Aplikacja udostępnia grafiki operatorskie, dane bieżące i historyczne oraz alarmy i informacje diagnostyczne.

DeltaV Portal Server instalowany w sieci DMZ użytkownika systemu odpowiada za udostępnianie danych w sieci Internet. Aplikacja Web Studio umożliwia szybkie i wierne przekształcenie masek operatorskich do formatu przeglądarki internetowej. Konwersji, łącznie z tablicą kolorów, podlegają między innymi obrazy statyczne, dynamiczne i trendy. Web Studio umożliwia też tworzenie nowych stron wypełnianych informacjami pobieranymi z systemów DeltaV, bądź z innych źródeł, poprzez protokoły OPC DA i HDA. Przełączanie pomiędzy poszczególnymi ekranami w przeglądarce jest intuicyjne, z zachowaniem reguł nawigacji poprzedni/następny. Dodatkowo ekrany mogą być gromadzone w foldery, a wybranym można przydawać atrybut ?ulubione?, co ułatwia natychmiastowy dostęp do poszukiwanych informacji. Dostęp do informacji poza lokalną siecią WiFi wykorzystuje techniki zdalnego dostępu VPN.

DeltaV Mobile Server instalowany w zasobach IT użytkownika systemu pozwala na udostępnianie informacji na smartfonach i tabletach systemów iOS i Android. Konfiguracja przesyłanych danych odbywa się z zastosowaniem aplikacji Mobile Studio.

Lista alarmów dostępna na stacjach operatorskich w nastawni może być zawężona do interesujących użytkownika zdarzeń przez zastosowanie filtrów takich jak obiekty technologiczne, aparaty lub indywidualnie zdefiniowane priorytety. Użytkownik może także ograniczyć częstość przychodzenia powiadomień i poziom szczegółowości komunikatów. Możliwe jest stworzenie mechanizmu przesyłania alarmów do innych odbiorców (wg. procedur eskalowania lub jako forum dyskusyjne).

Prezentacja trendów historycznych jest zoptymalizowana dla ekranów smartfonów. W układzie pionowym wyświetlane są informacje tekstowe i stałe pole trendu. W pozycji poziomej cały ekran zajmuje pole trendu, który może być skalowany i przesuwany w czasie. Listy danych mogą zawierać informacje pobierane także z innych systemów poprzez protokoły OPC DA i HDA.

Powiadomienia są rozsyłane poprzez Microsoft Azure Notification Hub jako powiadomienia wypychane i SMSy. Użytkownik nie musi zakładać konta Microsoft Azure. Środowisko to wykorzystywane jest jako router dostępu do urządzenia mobilnego. Powiadomienia rozsyłane poprzez pocztę elektroniczną są także wspierane, lecz w tym przypadku użytkownik nie ma dostępu do szczegółowych parametrów alarmu.

System DeltaV Mobile wykorzystuje współczesne mechanizmy i środki dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Użytkownik musi zarejestrować smartfon przez podanie Device ID i przejść ścieżkę logowania zgodnie z procedurami Active Directory bądź Windows Workgroup. Dane są szyfrowane i przesyłane bezpiecznym kanałem komunikacyjnym z zastosowaniem protokołu HTTPS.