Astor – Wonderware MES 4.0 ? funkcjonalny, intuicyjny i po polsku

ASTOR ? dystrybutor Wonderware w Polsce ? wprowadza do oferty nową wersję Wonderware MES 4.0 ? rozwiązania wspierającego zarządzanie produkcją. Pakiet Wonderware został wzbogacony o szereg nowych funkcjonalności, w tym między innymi o polski interfejs. Wprowadza wiele udogodnień zarówno dla użytkowników systemu, jak i dla projektantów i programistów. Firma Wonderware kontynuuje tym samym strategię rozwoju modułów funkcjonalnych i aplikacji branżowych w oparciu o Platformę Systemową Wonderware i technologię ArchestrA.
Rozwiązanie Wonderware MES umożliwia użytkownikom stopniowe rozwijanie systemu w zależności od potrzeb. Do zarządzania operacjami, wykonaniem produkcji, zarządzania magazynami lub śledzenia produkcji służy moduł Wonderware MES ? Operations, a w przypadku produkcji wsadowej ? Wonderware MES ? InBatch. Do zarządzania wydajnością, automatycznej rejestracji przestojów i mikroprzestojów oraz wizualizacji wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) wykorzystywany jest moduł Wonderware MES ? Performance. Funkcjonalność zarządzania jakością jest integralną częścią modułu Wonderware MES ? QI Analyst. Dodatkowo użytkownicy, którzy chcą integrować rozwiązanie Wonderware MES z systemem ERP, mogą do tego wykorzystać standardowy moduł Wonderware Enterprise Integrator, mający standardowe ?wtyczki? m.in. do systemu SAP.
Interfejs Wonderware MES ? MES Client jest zbudowany z komponentów znanych użytkownikom m.in. z codziennej pracy z pakietem Microsoft Office, co skraca czas szkolenia personelu oraz czas poświęcany na wykonywanie rutynowych czynności administracyjnych. 
Wersja 4.0 niesie ze sobą także zmianę systemu zarządzania transakcjami i wykorzystanie na poziomie middleware technologii Windows Communication Foundation. Dodatkową zaletą jest wsparcie Wonderware MES dla platformy wirtualizacyjnej VMWare w środowisku produkcyjnym. 
Firma Wonderware daje również użytkownikom możliwość migracji ze starszych wersji oprogramowania do wersji 4.0. www.astor.com.pl/wonderware