ASKOM – system wizualizacji ASIX4

  W kwietniu firma Askom wprowadza na rynek nowe wydanie cieszącego się dużą popularnością krajowego pakietu SCADA.
ASIX4 zachowuje wszystkie zalety znane z poprzednich wersji systemu, takich jak: zintegrowane środowisko tworzenia aplikacji, wbudowana obsługa redundantnych struktur sterowania czy realizowana online parametryzacja aplikacji z bazy zmiennych.
Nowe funkcje obejmują m.in. silne wsparcie aplikacji intranetowych – zestaw modułów Asix4Internet, interaktywną obsługę baz danych SQL – moduł AsBase oraz zdalne powiadamianie o alarmach – AsAlert. W zestawie Asix4Internet na szczególną uwagę zasługuje portal informacji procesowych AsPortal, dzięki któremu wszystkie kategorie danych procesowych z dowolnej aplikacji asix, wskazanej przez podanie adresu serwera, są natychmiast widoczne w przeglądarce internetowej, w układzie interaktywnie definiowanym przez użytkownika. Usługi As2WWW i As2HTML umożliwiają z kolei tworzenie aplikacji intranetowych w drodze konwersji konwencjonalnej aplikacji asix lub poprzez definiowanie własnych stron opierając się na bogatej bibliotece skryptów i styli CSS. AsBase zapewnia wsparcie dialogowego tworzenia i obsługi aplikacji opartych na zastosowaniu baz danych SQL, jak np. systemy śledzenia produkcji czy zarządzania recepturami.
Użycie AsBase nie wymaga żmudnego i trudnego: związanego ze znajomością wiedzy informatycznej na wysokim poziomie – programowania baz danych. AsAlert ułatwia natomiast implementację w systemach telemetrycznych automatycznego powiadamiania odpowiednich służb poprzez SMS-y i emaile. www.askom.com.pl