APS pomoże zmodernizować Białostockie Wodociągi

  Białostocka spółka APS SA jest liderem konsorcjum, które podpisało kontrakt na budowę separatora piasku na terenie białostockiej Oczyszczalni Ścieków. Inwestorem są Wodociągi Białostockie.
  Partnerem konsorcjum, które wykona zlecenie Wodociągów jest inna białostocka spółka – Remex. Zakres prac obejmuje budowę budynku  wraz z urządzeniami technologicznymi do separacji piasku na terenie oczyszczalni ścieków w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą  oraz rozbiórkę istniejącego stanowiska do separacji piasku.
  Do zdań APS SA należy dostawa urządzeń technologicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz systemu nadzoru nad pracą urządzeń technologicznych, a także prace branży elektrycznej. Remex wykona prace budowlane, instalacyjne i mechaniczne.
  – Celem inwestycji jest, zgodne z Ustawa o odpadach,  rozwiązanie problemu gospodarki piaskiem odpadowym z aglomeracji białostockiej, pochodzącym z obiektów kanalizacyjnych– mówi Jerzy Busłowski, wiceprezes APS SA. – Obecnie nie prowadzi się w Białymstoku zorganizowanej gospodarki piaskiem odpadowym. Projektowana instalacja umożliwi ten proces.
  W Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku zostanie zastosowana technologia światowego lidera w tej branży, niemieckiej firmy Huber Technology. 
  Zdaniem zarządu APS S.A kontrakt z Wodociągami jest znaczącą dla firmy umową, realizowaną dla wymagającego klienta, obejmującą pełne spektrum działalności gospodarczej spółki. Jego wartość to ponad 6 mln zł. Prace mają być wykonane do końca września 2014 r.