12th IEEE International Conference ?Methods and Models in Automation and Robotics? ? MMAR 2006

  Instytut Automatyki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej zorganizował w dniach 28 ? 31 sierpnia 2006 r. pod patronatem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN oraz IEEE Robotics & Automation Society i IEEE Control Systems Society w Hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics ? MMAR 2006.

  Otwarcie konferencji przez prof. T. Kaczorka
   Konferencja MMAR jest jedną z największych w tej dziedzinie odbywających się corocznie w Europie Środkowej. Jej naukową rangę podkreśla fakt, iż patronat nad nią objęła największa organizacja zrzeszająca elektryków, elektroników automatyków oraz informatyków ? IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
  Patronat IEEE jest gwarantem wysokiego poziomu naukowego oraz światowego zasięgu konferencji. Podobnie jak w latach ubiegłych Międzynarodowemu Komitetowi Programowemu, który dokonuje oceny zgłaszanych referatów, przewodniczył prof. Tadeusz Kaczorek, natomiast pracami Komitetu Organizacyjnemu kierowali dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow prof. PS jako przewodniczący i dr hab. inż. Roman Kaszyński prof. PS jako współprzewodniczący.
  Obrady rozpoczynały się codziennie od referatu plenarnego. Pierwszego dnia referat plenarny wygłosił były prezydent IFAC prof. Pedro Albertos z Hiszpanii, zaś w następnych dniach kolejno profesorowie: S. M. LaValle z USA, J. Lisowski z Polski i S. Townley z Wielkiej Brytanii. Tematyka tych referatów obejmowała robotykę oraz zagadnienia teorii sterowania i jej zastosowań w technice i biotechnologii.
  Spośród 246 referatów zgłoszonych na konferencję, 188 zostało zakwalifikowanych do wygłoszenia podczas jej trwania. Obrady prowadzone były w 20 sesjach regularnych obejmujących: sterowanie adaptacyjne i predykcyjne, sterowanie w układach nieliniowych, techniczne zastosowania sterowania, modelowanie i symulację, diagnostykę, sztuczną inteligencję, robotykę, identyfikację, systemy wspomagające podejmowanie decyzji oraz teorię sterowania.
  W konferencji wzięło udział ponad 180 naukowców oraz kilkanaście osób towarzyszących z 26 krajów prawie wszystkich kontynentów (bez Australii).
  Podczas konferencji przeprowadzono Konkurs dla Młodych Naukowców na najlepszy referat. Jury konkursowe miało trudny wybór, gdyż mogło przyznać tyko jedną nagrodę pieniężną, którą otrzymał Vladimir Pozdyayev z Rosji. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki i wyrównany poziom najlepszych referatów, Jury przyznało dodatkowo trzy wyróżnienia, które otrzymali: Eseme Szadeczky-Kardoss z Węgier, Aleksandra Nowacka z Polski i Krzysztof Czyż z Polski.
  Konferencja była okazją do spotkania i naukowej dyskusji badaczy z różnych krajów, zajmujących się szeroko rozumianą automatyką, robotyką i sztuczną inteligencją. Tematyka ta w ostatnich latach rozwija się niezwykle intensywnie w związku z powszechnym wprowadzaniem złożonych technologii wytwórczych wymagających stosowania nowoczesnych metod sterowania. Metody te zapewniają bowiem nie tylko uzyskanie wysokiej jakości wyrobów, ale także prowadzą do oszczędnych i ekologicznie bezpiecznych metod produkcji.
  W ostatnim dniu konferencji po zakończeniu obrad ci uczestnicy, którzy mogli, pojechali do Świnoujścia zwiedzić oraz zjeść obiad na stojącym przy kei żaglowcu ?Dar Młodzieży?.
  Chcę w tym miejscu serdecznie podziękować rektorowi Akademii Morskiej w Gdyni profesorowi Józefowi Lisowskiemu za pomysł, który zrodził się rok temu na MMAR 2005, za ogromne zaangażowanie w organizację i realizację tego zamierzenia. Zdradzę, że atrakcja miała być znacznie większa, bo ?Dar Młodzieży? miał stać na pełnym morzu w Międzyzdrojach na wprost hotelu Amber Baltic, a uczestnicy konferencji mieli z mola popłynąć szalupami i na pełnym morzu przesiąść się na żaglowiec. Niestety Posejdon nie był tutaj łaskawy, gdyż na morzu panowała w tym dniu sztormowa pogoda.
  Na koniec chcę zaprosić na następny już 13-ty MMAR 2007, który tym razem w Szczecinie odbędzie się nie tylko pod patronatem IEEE, ale pierwszy raz również pod patronatem IFAC.
  Dziękuję w tym miejscu profesorowi Krzysztofowi Kozłowskiemu oraz władzom POLSPARU za starania i życzliwość w załatwianiu tego patronatu. Szczegóły dotyczące przyszłorocznej konferencji znajdują się na stronie: http://www.mmar.ps.pl, na którą serdecznie zapraszam.