Drugie kolokwium firmy SEW Eurodrive 13-14 września 2006, Bruchsal, Niemcy

  Kolokwium odbyło się w głównej siedzibie firmy SEW Eurodrive ? ośrodku szkoleniowym Drive Academy w miasteczku Bruchsal w Niemczech.
  Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele redakcji różnych czasopism z branży automatyki przemysłowej, w celu zapoznania się z najnowszymi produktami oraz ośrodkiem szkoleniowym. Siedzibę tę otwarto w styczniu 2006 roku i zbiegło się to z obchodzoną w tym roku 75. rocznicą powstania firmy SEW Eurodrive.
   Fot. 1. Praktyczne aplikacje w hali szkoleniowej ośrodka Drive Academy
  Ośrodek szkoleniowy Drive Academy to obiekt bardzo nowoczesny (fot. 2.), gdzie pod jednym dachem dostępne są wszystkie możliwe formy prowadzenia szkoleń i konferencji naukowo-badawczych.
  Szkolenia te i konferencje są przeznaczone zarówno dla klientów firmy, przedstawicieli środowisk akademickich, jak również dla samych pracowników firmy. W ośrodku znajduje się ogółem 15 sal konferencyjnych, w których prowadzone są seminaria oraz różnego rodzaju spotkania i panele dyskusyjne oraz 11 sal laboratoryjnych, gdzie odbywają się warsztaty i szkolenia praktyczne. Laboratoria te są wyposażone w najnowsze urządzenia z dziedziny automatyki napędów, produkowane przez firmę SEW Eurodrive, jak również infrastrukturę sieciową i sprzęt multimedialny. Duże wrażenie wywołuje również specjalna hala, w której zainstalowano rozbudowane, przykładowe aplikacje praktyczne urządzeń prezentowanych w trakcie szkoleń (fot. 1.). Tu ?na żywo? zobaczyć można np. system sterownia taśmociągiem i podajnikiem przenoszącym opakowania z napojami czy też system odpowiedzialny za ułożenie batoników czekoladowych w pudłach i na taśmociągu. Możliwe jest tu również wprowadzanie zmian ustawień tych wszystkich urządzeń przez uczestników szkolenia i obserwacja reakcji systemu automatyki.
  W pierwszym dniu kolokwium jego uczestnicy zwiedzili cały ośrodek Drive Academy oraz odbyła się pierwsza sesja spotkań warsztatowych w formie paneli dyskusyjnych. Tematyka tych spotkań dotyczyła zagadnień mechatroniki, najnowszych koncepcji decentralizacji sterowania napędami w aplikacjach przemysłowych, modułowych rozwiązań w technologii pakowania oraz możliwości kontroli kosztów systemów automatyki. Dzień drugi kolokwium to kolejna seria spotkań warsztatowych, tym razem poświęconych tematyce protokołów komunikacyjnych stosowanych w systemach automatyki (w tym przyszłości standardu Ethernet), możliwościom osiągania oszczędności zarówno w zużyciu energii elektrycznej, jak i kosztach utrzymania, serwisowania systemów napędowych oraz przyszłości zautomatyzowanych systemów napędowych w przemyśle. Większość prezentacji poparta była przykładami aplikacji oraz ciekawymi symulacjami i sekwencjami wideo (fot. 3.).
  Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z technologią produkcji urządzeń firmy SEW Eurodrive, jednym z dwóch zakładów w Bruchsal lub Graben. Tu pracownicy firmy szczegółowo omawiali wszystkie etapy produkcji, zasady jej organizacji oraz prezentowali wybrane stanowiska pracy. Wszystkich uczestników kolokwium zaskoczyła doskonała organizacja poszczególnych etapów produkcji oraz ich wzajemne uzupełnianie się, tak by jak najlepiej i jak najszybciej realizować wymagania i zlecenia klientów firmy.
  ce