Żyjemy w zwariowanych czasach

gdy wszystko zmienia się błyskawicznie i podczas zawodowego życia jednego pokolenia inżynierów dokonała się rewolucja w każdej dziedzinie. Największe jednak zmiany dokonały się w obszarze sterowania i automatyzacji produkcji.

Rozwój matematyki na przełomie XIX i XX wieku doczekał się szerokich zastosowań 50 lat później. Jednak dopiero era cyfrowa, to milowy krok w ewolucji automatyki. Powszechne zastosowanie komputerów wyrzuciło do lamusa przestarzałe przyciski, lampki, przełączniki, papierowe rejestratory dotąd królujące w nastawniach. Tę rewolucję współtworzył, czasem wyznaczał nowe trendy system Asix® – oprogramowanie klasy SCADA. Właśnie tego rodzaju oprogramowanie uczyniło interfejs operatora z technologią przyjaznym, elastycznym, bezpieczniejszym, jednym słowem ergonomicznym. Systemy tego rodzaju dodatkowo pozwalają na sprawny, dwukierunkowy przepływ danych pomiędzy poziomami zarządzania przedsiębiorstwem, eliminując opóźnienia, papierologię, błędy ludzkie. Wszystko z korzyścią dla jakości produktu finalnego, bezpieczeństwa pracy, szybkości wytwarzania.

Połowa lat 90., to wysyp systemów oprogramowania przemysłowego. O niektórych już nikt nie pamięta, jednak Asix® przetrwał próbę czasu. Konsekwentnie rozwijany i rozbudowywany o nowe funkcje pozostaje ciekawą propozycją tak dla projektantów systemów jak i dla użytkowników końcowych, zmieniany według potrzeb klientów i integratorów, a nie wizji programistów. Dzięki temu jest przyjazny dla projektantów systemów, co doceniło ich szerokie grono. Wiele lat doświadczenia i budowy systemu Asix® przekłada się na jego stabilność, dużą wiedzę działu wsparcia technicznego klientów. Śledzenie rynku oprogramowania przemysłowego pozwala nadążać za nowymi trendami ale i kreować swoje autorskie koncepcje. Możemy wskazać rozwiązania i narzędzia systemów SCADA, których pomysłodawcami byli specjaliści ASKOMu i które później znalazły się u konkurencji.

Nie można zapomnieć o możliwości budowania aplikacji walidowanych według norm obowiązujących w farmacji (FDA 21 CFR 11, GAMP5) czy o specjalizowanych narzędziach dla systemów BMS, aplikacji monitorowania mediów energetycznych oraz bieżącej ewaluacji współczynników efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych. Te dwa typy aplikacji w połączeniu z narzędziami do śledzenia produktu dają dodatkową jakość w postaci narzędzi do optymalizacji produkcji: dane o zużyciu jednostkowym energii, o wydajności maszyn, ich wyczerpujących się zasobach są bezcenne i są na kliknięcie myszką. I trafiają wszędzie tam, gdzie są potrzebne, na każdy poziom zarządzania w bezpieczny sposób, zgodnie z wymaganiami IEC 62443-3.

Asix® posiada unikatowe cechy, które wyróżniają go spośród konkurentów:

 • wbudowane narzędzia edycyjne w trybie on-line,
 • aktualizacja projektu on-line (brak etapu kompilacji i publikacji projektu),
 • uzupełnianie danych archiwalnych po restarcie aplikacji,
 • redundancja połączeń komunikacyjnych,
 • program AsTrend do wykreślania przebiegów archiwalnych pomiarów z możliwością raportowania,
 • archiwizacja danych z kompresją, bez dodatkowej licencji,
 • wbudowane narzędzia raportowe,
 • moduł recepturowania i archiwizacji zdarzeniowej,
 • funkcjonalność GIS w oparciu o Open Street Maps,
 • gwarancja kompatybilności starego projektu z nową wersją oprogramowania.

To wszystko w cenie zwykłej licencji, którą można rozszerzać o dodatkowe moduły. Można dodawać je w każdej chwili, jak klocki LEGO do startowego zestawu. Najważniejsze, to:

 • Asix4WWW – aplikacja w przeglądarce z zachowaniem pełnej funkcjonalności w technologii HTML5,
 • Asix Energy – monitorowanie mediów energetycznych,
 • Asix OEE – współczynniki efektywnościowe (KPI) w czasie bieżącym,
 • AsAlert – alarm przez SMS lub mejl,
 • Asix Mobile – aplikacja na smartfonie lub tablecie,
 • WAGO Visu Building – dystrybuowany przez WAGO-ELWAG, jest dedykowany do współpracy ze sterownikami WAGO w aplikacjach BMS.

W obecnych czasach, gdy koszty energii szybują wysoko, proponujemy Asix Energy i Asix OEE.

Asix Energy, to śledzenie zużycia energii, pozwala wyszukiwać energochłonne urządzenia, raportować z użyciem wbudowanych szablonów, analizować koszty energii przy różnych taryfach i podejmować optymalne pod tym kątem decyzje, alarmować o przekroczeniach mocy i energii pobranej. Ten fragment systemu budowaliśmy pod czujnym okiem praktyków – głównych energetyków, więc spełni wymagania właśnie tych, którym jest dedykowany. Należy dodać, że jest to aplikacja budowana automatycznie na podstawie przygotowanego w skoroszycie MS Excel wsadu. To sprawia też, że dalsza rozbudowa i konserwacja jest prosta dla użytkownika końcowego. Dodatkowo, to znaczące ułatwienie w audycie energetycznym więc uzyskanie świadectw energetycznych staje się prostsze.

Asix OEE, to optymalizacja produkcji, to podejmowanie decyzji o lokowaniu produkcji na określonych urządzeniach przy znajomości ich wydajności, niezawodności czy planowanego przeglądu. To współczynniki OEE i inne, dowolnie zdefiniowane przez użytkownika, wyliczane w czasie bieżącym i natychmiast przekazywane do innych narzędzi, jak aplikacje MES, ERP czy APS. Dane z Asix OEE dają podstawy do analiz pod kątem bieżącego wykorzystania zasobów produkcyjnych i tych strategicznych o wymaganych inwestycjach. Mało się mówi o tym, że podawanie operatorom na bieżąco ich wyników wydajnościowych podnosi motywację do dobrej i wydajnej pracy.

AsBase umożliwia śledzenie produktu, identyfikowanego w dowolny sposób i z dowolną dokładnością: według numeru seryjnego lub szarży czy partii w zamówieniu. Dzięki recepturom uzyskuje się powtarzalną jakość, dzięki archiwizacji zdarzeniowej – paszport wyrobu, dokumentujący każdy etap produkcji i pozwalający na odszukanie w historii pomiarów przebiegu właściwego danemu procesowi i produktowi z dokładnością do 0.01s!

Jedna z czterech metod raportowania pozwoli na przygotowanie raportów o różnym kształcie i złożoności: od prostych w arkuszu Excel po te w Reporting Services serwera MS SQL (SSRS). Raporty w AsTrend mogą być definiowane ad hoc, kilkoma kliknięciami, pozwalając szybko uzyskać nietypowe zestawienia danych, potrzebne w stanach awaryjnych. Raporty SSRS, to łatwe udostępnianie danych do aplikacji biznesowych i do dalszej analizy.

Ciekawym dodatkiem jest Asix Mobile, który pozwala na budowanie na smartfonach lub tabletach aplikacji z dostępem do wszystkich zasobów systemu (z wyłączeniem raportów), ze sterowaniem, kontrolą uprawnień i indywidualnymi profilami użytkowników. To narzędzie dla utrzymania ruchu: zwykły telefon w kieszeni pozwala na monitorowanie instalacji w całym zakładzie i natychmiastową interwencję w stanach nienormalnych. Proces pod kontrolą zdalnie i non-stop.

Wymogiem chwili jest, by aplikacja była dostępna na biurku operatora lub panelu HMI na hali produkcyjnej na równi z komputerem kadry zarządzającej. Publikowanie aplikacji na serwerze WWW w technologii HTML5 spełnia ten wymóg – operator i menedżer widzą to samo, mając różne uprawnienia i dostępne funkcje.

Reasumując należy stwierdzić, że Asix® jest systemem, nad którym warto się pochylić w kontekście wprowadzania zmian w zarządzaniu produkcją, optymalizacji zużycia mediów, kontroli zasobów. Jeśli weźmie się pod uwagę świetną z ekonomicznego punktu widzenia ofertę, szybkie i w języku polskim wsparcie techniczne, sieć ponad 50 autoryzowanych integratorów, to podjęcie decyzji nie będzie trudne. Zwłaszcza teraz, gdy każdą złotówkę liczy się dokładnie przed wydaniem. ASKOM daje gwarancję, że wydatek nie pójdzie na marne.


ASKOM