Zwiększa się wartość polskiego eksportu

    Od stycznia do listopada 2005 roku krajowe firmy wyeksportowały towary za prawie 65 mld euro. Wartość polskiego eksportu ciągle wzrasta: przez pierwszych jedenaście miesięcy 2005 r. zwiększyła się o 18,7% (licząc w euro) w porównaniu do analogicznego okresu w 2004 r.
    Wśród głównych partnerów handlowych Polski najwyższą dynamikę obrotów odnotowano w eksporcie do Rosji, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Francji; w imporcie natomiast ? z Rosji, Chin i Belgii.

    Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 68,1% eksportu (w analogicznym okresie 2004 r. było to 69,6%) i 67,2% importu ogółem (odpowiednio 66,3%).
    Źródło: GUS