Polacy coraz częściej korzystają z nowych technologii

  Zjawiskiem powszechnym stało się korzystanie z nowoczesnych technologii w polskich przedsiębiorstwach. W 92% z nich wykorzystuje się komputery, a 87% ma dostęp do Internetu.
  Wzrasta także rola Internetu w komunikacji z administracją państwową. Aż 16% przedsiębiorstw deklaruje załatwianie spraw z urzędami wyłącznie drogą internetową.
  Odsetek przedsiębiorstw, które miały w 2005 r. dostęp do Internetu według działalności wygląda następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe 85%,
  • budownictwo 85%,
  • handel i naprawy 87%,
  • transport, magazynowanie i łączność 91%,
  • informatyka 99%.

  Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.