Zdalne serwisowanie urządzeń

W niniejszym artykule prezentujemy system diagnostyka online, wspomagający zdalne serwisowanie urządzeń. Prezentowane rozwiązanie jest nieodzownym narzędziem dla dystrybutorów, integratorów oraz producentów urządzeń przemysłowych.

Zaawansowane technologicznie urządzenia są nierozłącznym elementem nowoczesnego przemysłu. Nieustanny rozwój technologiczny przyczynia się do zwiększenia ich możliwości, co niewątpliwie jest pożądanym aspektem. Niestety często wiąże się to również z większą złożonością ich obsługi. Rozwiązywanie problemów związanych z ich prawidłowym działaniem wymaga specjalistycznej wiedzy, przez co nierzadko konieczna jest interwencja ze strony integratora lub dystrybutora. Niezwłoczna reakcja na problem może być kluczowa dla uniknięcia strat związanych z nieprawidłowym działaniem urządzenia. System diagnostyka online powstał, aby umożliwić niemal natychmiastową pomoc przy rozwiązywaniu problemu.
Na system diagnostyka online składają się trzy elementy: adapter interfejsu RS232 lub RS485 na Bluetooth, aplikacja mobilna oraz aplikacja webowa. Adapter umożliwia bezprzewodowe podłączenie serwisowanego urządzenia do telefonu komórkowego. Aplikacja mobilna pośredniczy w połączeniu pomiędzy serwisowanym urządzeniem a systemem diagnostyka online. Wykorzystywane jest przy tym szyfrowane połączenie oraz transmisja pakietowa telefonu komórkowego (WiFi lub 3/4G).
Podłączenie adaptera do serwisowanego
urządzenia oraz uruchomienie aplikacji mobilnej nie wymaga specjalistycznej wiedzy, przez co może zostać wykonane przez klienta. Należy również podkreślić, że zdalny dostęp do urządzenia jest w całości kontrolowany przez klienta i umożliwiony jedynie na czas wykonania niezbędnych czynności serwisowych. Zmniejsza to możliwość powstania luki bezpieczeństwa w porównaniu z rozwiązaniami, które wymagają stałego dostępu do urządzeń oraz sieci teleinformatycznej klienta.
Osoba wykonująca czynności serwisowe wykorzystuje przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do serwisowanego urządzenia. Po zalogowaniu do aplikacji internetowej wybiera z listy numer telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja mobilna, a nastę-pnie wybiera z katalogu urządzeń typ oraz model serwisowanego urządzenia. Katalog urządzeń zawiera wszystkie niezbędne do pracy z urządzeniem informacje, np. mapę rejestrów w przypadku urządzeń obsługujących protokół Modbus. System diagnostyka online daje również możliwość uruchomienia wewnętrznych funkcji diagnostycznych udostępnianych przez urządzenie.
Dla przykładu rysunek 1 przedstawia skan sygnału ultradźwiękowego, umożliwiający specjaliście ocenę jakości mierzonego sygnału w stosunku do zakłóceń. Jest to możliwe ze względu na bibliotekę protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych przez producentów urządzeń. Katalog urządzeń oraz biblioteka obsługiwanych protokołów są nieustannie rozszerzane.
System diagnostyka online znajduje zastosowanie nie tylko w sytuacjach awaryjnych. Jego dodatkowym atutem jest możliwość dokonywania okresowej oceny stanu urządzeń, mającej na celu wykrycie pierwszych oznak nieprawidłowego działania (ang. preventive maintenance). Pozwala to na planową wymianę urządzenia, zanim wystąpi jego awaria.
Aby dowiedzieć się więcej o systemie diagnostyka online oraz jego możliwościach, zapraszamy na stronę www.diagnostyka-online.pl
dr inż. Wojciech Bober wojciech.bober@sastrion.pl
System diagnostyka online jest częścią projektu telemetria online, który jest realizowany przez Sastrion Sp. z o.o. przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.