Zalety modelu SaaS

    Grzegorz Wilczak, kierownik działu marketingu w firmie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne:
    W branży B2B, w której działamy, odnotowujemy wyraźny wzrost zainteresowania klientów usługami dostępnymi w chmurze. Szczególnie popularne są rozwiązania dostępne w tzw. modelu SaaS (Software as a Service). W modelu tym największym zainteresowaniem cieszą się kompleksowe rozwiązania dla Contact Center, systemy analityczne oraz platforma do zarządzania procesami biznesowymi. Klienci poszukują także rozwiązań specjalistycznych, wspomagających prowadzenie biznesu, np. cloudowego systemu do zarządzania usługami serwisowymi i środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. 
    Model SaaS przynosi klientom nowe, absolutnie fascynujące możliwości. Do korzystania z systemu nie są konieczne inwestycje w sprzęt ani zakup kosztownych licencji oprogramowania. System konfigurowany jest pod potrzeby konkretnego klienta, który ponosi wyłącznie koszty personalizacji systemu oraz płaci okresowy abonament za licencje użytkowników. Klient nie musi zajmować się administrowaniem systemem, tworzeniem kopii zapasowych (backup danych) oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem IT. Całkowicie znika problem aktualizacji oprogramowania. Klient dysponuje zawsze najnowszą wersją oprogramowania, zawierająca wszystkie niezbędne patche i dodatki. Co istotne, rozwiązanie SaaS cechuje duża skalowalność – w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na zasoby (np. po zatrudnieniu większej liczby konsultantów na potrzeby kampanii marketingowej) wystarczy okresowo opłacić większą liczbę licencji dostępowych dla użytkowników. Rozwiązania cloudowe uznanych integratorów oferują najwyższy poziom bezpieczeństwa danych.