Yokogawa – Nowa rodzina systemów rejestracyjnych DAQMASTER

MX100 DAQMASTER to modułowy system zbierania danych, połączony z komputerem PC jako serwerem danych i jednostką wizualizacyjną.
Standardem komunikacyjnym jest szybki Ethernet. MX100 stempluje próbki sygnałów na poziomie modułu sygnałów wejściowych i wysyła je przez sieć do komputera. Dalsza obróbka, w tym ewentualna konwersja danych, jest w konfiguracji MX100 realizowana na poziomie komputera PC. System potrafi rejestrować i zbierać dane pomiarowe z maksymalnie 1200 uniwersalnych kanałów pomiarowych. Najkrótszy czas próbkowania sygnału to 10 ms. MX100 rejestruje też dane z różnymi czasami próbkowania (3 różne w obrębie jednego rejestratora), w zależności od zastosowania i potrzeb klienta.
Najmłodszym dzieckiem rodziny DAQMASTER jest system MW100, także modułowy, wykorzystujący m.in. te same moduły We/Wy co MX100, ale wyposażony dodatkowo w liczne funkcje matematyczne i sieciowe, tj.: Webserwer, FTP klient/serwer, e-mail, standard DHCP do komunikacji z platformą PC oraz Modbus Master bądź Slave do komunikacji z innymi inteligentnymi systemami lub urządzeniami przemysłowymi. System można rozbudować do 360 kanałów pomiarowych poprzez podłączenie kolejnych jednostek MW100 do jednostki głównej. www.yokogawa.pl