Wzrost sprzedaży środków smarnych LOTOS Oil

  Blisko o 90 procent wzrosła w ubiegłym roku sprzedaż środków smarnych produkowanych przez spółkę LOTOS Oil dla branży przemysłowej.
  – To efekt wykorzystania zdolności produkcyjnych i technologicznych zakładów na południu Polski, rozbudowy służb handlowych, postawienia na nowoczesną logistykę i konsekwentnej polityki informacyjnej – podkreśla Leszek Stokłosa, prezes Zarządu LOTOS Oil SA.
  W grupie olejów przemysłowych i silnikowych ubiegły rok zaznaczył się w LOTOS Oil 40 procentowy wzrostem sprzedaży. Oleje dla przemysłu i smary plastyczne stanowią około 52 procent rynku olejowego w Polsce. Ich udział będzie rosnąć, z czasem ulegnie również zmianie struktura asortymentowa. Wzrośnie zapotrzebowania na oleje niekonwencjonalne oraz na produkty ekologiczne.
  Oferta spółki LOTOS Oil obejmuje m.in. oleje przekładniowe, hydrauliczne, turbinowe, sprężarkowe, elektroizolacyjne, maszynowe, oleje do obróbki metali, czy smary plastyczne. Wymienione produkty wykorzystywane są we wszystkich gałęziach przemysłu, rolnictwie oraz leśnictwie.
  Proces produkcji w LOTOS Oil kontrolowany jest przez systemy: Zaawansowanego Sterowania Produkcją (APC) oraz Zarządzania Jakością – zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2000.
  LOTOS Oil SA jest spółką akcyjną wchodzącą w skład grupy kapitałowej LOTOS. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i dystrybucja środków smarowych: gotowych olejów samochodowych, przemysłowych i smarów (rynek krajowy i zagraniczny), olejów bazowych (rynek krajowy); oraz dystrybucja kosmetyków i chemii samochodowej.