Wybór redakcji

    Ethernet Powerlink, wśród dostępnych na rynku rozwiązań deterministycznego protokołu Ethernetu czasu rzeczywistego, stanowi jedno z niewielu rozwiązań, które mają swój otwarty dla użytkowników odpowiednik ?
    openPowerlink. Standardowe okablowanie z kategorii CAT 5+, wraz z kartami sieciowymi o szybkości 100 Mbps, pozwala przy odpowiedniej konfiguracji ramki transmisyjnej (podział na część synchroniczną i asynchroniczną) uzyskać czasy cyklu przesłania informacji na poziomie 400 mikrosekund (dla 8 osi serwonapędów).

    Pakiet programowy openPOWERLINK zawiera kompletny zestaw protokołu dla Managing Node (master) i Controlled Node (slave). Taka implementacja umożliwia uzyskanie czasów cykli synchronizacji około 0,5 ms, a przywsparciu
    koprocesora nawet 0,1 ms. Sieć ETHERNET Powerlink wykorzystywana jest do synchronizacji zadań sterowania, napędu i wizualizacji. Firma B&R oferuje moduły komunikacyjne ETHERNET Powerlink do sterowników PLC, paneli operatorskich oraz komputerów przemysłowych (SoftPLC, SoftCNC), jak również serwonapędów. Od momentu opracowania standardu zainstalowano ponad 3 000 stacji ETHERNET Powerlink u ponad 50 różnych klientów.