Wybór efektywnego systemu sterowania procesem

Źródło: Unsplash

Wybór systemu sterowania procesem (PCS) wymaga zaangażowania doświadczonego personelu oraz zrozumienia kluczowych elementów realizowanych w zakładzie operacji.

System sterowania procesem (process control system – PCS) wiąże ze sobą wszystkie elementy automatyki jednostki produkcyjnej oraz wpływa na każdy aspekt realizowanych operacji. Ponieważ jest on „mózgiem” i „centralnym układem nerwowym” zakładu przemysłowego, to jego jakość i funkcjonowanie są kluczowe dla bezproblemowej realizacji operacji w tym zakładzie.

Ze względu na fakt, że producenci z branży automatyki i sterowania wprowadzają wciąż nowe technologie, obecnie nadszedł czas, aby producenci z branży przemysłowej zmodernizowali swoje platformy PCS w celu zwiększenia wydajności produkcji oraz poprawienia realizowanych w swoich zakładach operacji.

Tabela: zestawienie porównawcze mocnych i słabych stron systemów PCS różnych producentów dla różnych wymagań zakładu przemysłowego.

Czynniki, które należy uwzględnić podczas wyboru systemu PCS

Konieczne jest rozważenie wszystkich opcji infrastruktury systemu sterowania. Podjęcie przemyślanej decyzji będzie miało pozytywny wpływ na zdolność przedsiębiorstwa do efektywnego produkowania wyrobów i osiągania zysków. Wyznaczony zespół projektowy, który może obejmować konsultantów również spoza zakładu, powinien być świadomy wszystkich problemów, nierozerwalnie powiązanych z procesem podejmowania decyzji. Zespół ten musi na początku sporządzić plan działań i wybrać właściwą drogę. Następnie realizować ten plan, unikając subiektywnego i emocjonalnego podejścia opartego na doświadczeniach z przeszłości, oraz koncentrować się na realizowaniu najlepszej strategii. Istnieją odpowiednie narzędzia i metody, które pomagają sprawnej organizacji w realizowaniu tego typu projektów, tak więc wykorzystujące je zespoły projektowe mogą podejmować bardziej przemyślane decyzje. Powinny być one podejmowane na podstawie specyficznych potrzeb i procesów danego zakładu przemysłowego, przy uwzględnianiu podanych niżej kluczowych czynników:

Na początku zespół projektowy powinien przeanalizować rodzaj produkowanych w zakładzie wyrobów oraz sposób ich produkcji.

Następnie zespół powinien określić parametry krytyczne dla jakości (critical to quality – CTQ), które mają największy wpływ na jakość i wydajność procesu produkcji. Najbardziej zainteresowane osoby – operatorzy, technolodzy, pracownicy utrzymania ruchu, personel kierowniczy produkcji oraz inni – zaangażowane w projekt modernizacji automatyki, muszą współpracować przy sporządzaniu listy parametrów CTQ. Jednym z pierwszych pytań, które powinny te osoby zadać, jest: „Co sprawia, że dzień pracy zakładu jest udany z operacyjnego punktu widzenia, a co powoduje, że system PCS pasuje do tego zakładu?”. Lista elementów CTQ powinna być sporządzona w taki sposób, aby najważniejsze elementy znajdowały się na górze (tabela). Takie podejście pomaga w identyfikacji mocnych i słabych stron każdego systemu PCS.

Kolejnym etapem jest sporządzenie rankingu każdego z producentów systemu sterowania pod kątem spełniania przez ich systemy każdego z wymagań zakładu. Wszystkie pozycje na liście będą musiały być przeanalizowane pod względem ich działania teraz i w przyszłości – producenci systemów sterowania muszą być elastyczni, aby uwzględniać pojawiające się nowe trendy technologiczne. Takie zapisy mogą być użyteczne w przewidywaniu, jak dany producent systemu sterowania będzie reagował na pojawiające się nowe technologie.

Instalacja systemu PCS lub projekt migracji systemu sterowania jest dużą inwestycją. Należy postępować mądrze przy wybieraniu następnej platformy PCS oraz wziąć pod uwagę wynajęcie doświadczonych specjalistów z zewnątrz, którzy pomogą w zapewnieniu skutecznej realizacji projektu.


Lynn Njaa jest starszym konsultantem ds. rozwiązania DCSNext firmy Maverick Technologies i kierownikiem grupy dostarczającej usługi konsultingowe oraz inne z zakresu inżynierii i projektowania początkowego (front-end engineering
– FEED).