W Europie Środkowej 16 GW mocy z wiatru do 2020 r.

    Dwanaście nowych państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej planuje zwiększyć moce produkcyjne energii wiatrowej z 6,4 GW pod koniec 2012 roku do 16 GW do 2020 roku ? poinformowało Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

    Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) opublikowało nowy raport pt. ?Eastern Winds? (Wiatr ze wschodu), w którym dokonano analizy rozwoju energetyki wiatrowej na rynkach wschodzących w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także Turcji, Ukrainy i Rosji.

    Dwanaście nowych państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej planuje zwiększyć moce produkcyjne energii wiatrowej z 6,4 GW pod koniec 2012 roku do 16 GW do 2020 roku. Autorzy raportu oceniają, że do 2020 roku w Europie Środkowej i Wschodniej energia wiatrowa stanie się znaczącym źródłem energii elektrycznej, ale pod warunkiem wypracowania stabilnych rozwiązań prawnych we wszystkich krajach.

    -Niektóre kraje takie jak Republika Czeska, Węgry i Bułgaria nie wypracowały stabilnego prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii i dopóki rządytych krajów nie ustanowią długofalowej polityki w zakresie energii odnawialnej to inwestorzy i banki będą się z tych rynków wycofywać – powiedział Christian Kjaer, dyrektor generalny EWEA.

    W 2005 roku w krajach EU-12 były zainstalowane farmy wiatrowe o mocy około 208 MW, a w krajach tzw. starej Unii Europejskiej ( EU-15) pracowały już wtedy wiatraki o mocy ponad 40 500 MW. W 2011 roku w krajach UE-12 moc zainstalowana farm wiatrowych wynosiła 4 197 MW, a w UE- 15 już 89 997 MW. Według danych na koniec 2011 roku spośród krajów UE-12 ani megawata na wiatr nie miały Malta i Słowenia, a 87,9 proc. ówczesnych wiatrowych mocy w UE-12, czyli 3690 MW, przypadało na Bułgarię, Czechy, Węgry i Rumunię.