VI Piknik Festo

  Redakcja Control Engineering Polska miała przyjemność uczestniczyć w corocznym spotkaniu branżowym organizowanym przez firmę Festo sp. z o.o.
  Pracownicy firmy przywitali gości zapraszając jednocześnie na liczne seminaria techniczne. Udział w nich uzależniono od zainteresowań przybywających. Tak więc można było wybrać seminarium, które leżało w obrębie naszej specjalizacji tudzież naszych zainteresowań.
  Firma Festo Polska zapewnia klientom profesjonalne rozwiązywanie problemów automatyzacji: od projektu poprzez dobór i kompletację produktów do instalacji, wdrożenia konstrukcji i systemów – w połączeniu ze specjalistycznymi szkoleniami z zakresu automatyzacji. Natomiast rozbudowana infrastruktura logistyczna, sieć doradczo-marketingowa zapewnia właściwą szybkość i pewność dostaw oraz najwyższą jakość produktów i usług potwierdzoną certyfikatem ISO 9001 : 2000.
  Firma przedstawiła swoja ofertę w zakresie automatyki przemysłowej jak również kwestii dydaktycznej. Kierownik Działu Produkcji, mgr inż. Jacek Leśniak we współpracy z mgr. inż. Jerzym Horeckim poprowadził prezentację dotyczącą specjalnych wykonań Festo. Jak przedstawiono głównym zadaniem działu produkcji jest:

  • wykonywanie siłowników specjalnych (niekatalogowych – robionych na zamówienie);
  • wykonanie standardowych siłowników w wielu wariantach;
  • wykonanie siłowników typowych zamawianych w trybie awaryjnym.
  Festo zaproponowało również nową koncepcję dydaktyczno-szkoleniową, która może poprawić jakość kształcenia i doskonalenia zawodowego w Polsce w obszarze zautomatyzowanych technologii produkcji (mechatroniki).Koncepcja ta w szczegółowych podpunktach została omówiona podczas prezentacji oferty serwisowej dr Andrzeja Sieroty we współpracy z mgr inż. Jerzym Horeckim. System dydaktyczno-szkoleniowy w dużej mierze skupia się na:

  • kompletnym wyposażaniu pracowni i laboratoriów (uczelnie, szkoły, CKP, CSZ) w urządzenia, sprzęt i oprogramowanie;
  • prowadzeniu szkoleń, kursów i seminariów dla pracowników przemysłu, nauczycieli kształcenia zawodowego i ustawicznego, instruktorów zawodu i poradnictwa zawodowego;
  • doradztwie edukacyjnym i technicznym w zakresie programów nauczania, standardów wyposażania i organizacji szkoleń.


  Kolejną odsłoną bogatego programu była prezentacja prof. dr hab. inż. Mariusza Olszewskiego z Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej na temat nowoczesnego stanu rozwoju pneumatyki przemysłowej – Pneumotroniki. Prezentacja opiewała w ciekawe przykłady rozwiązań pneumotronicznych oraz w istotę ich rozwiązań.
  Po części oficjalnej przyszła pora na odpoczynek pod gołym niebem. Po wspólnym zdjęciu pracownicy i goście zostali serdecznie przywitani w Gościńcu Wiecha. Tam czekał już suto zastawiony stół, atrakcje sportowe, konkurencje sprawnościowe, ognisko i zabawa taneczna. Zapewne VI Piknik Festo na długo pozostanie w pamięci gości.