SKK w TOP 200 Computerworlda

  TOP 200 to najbardziej oczekiwana lista rankingowa 200 firm komputerowych w Polsce. Zawiera wszechstronne analizy kondycji finansowej największych firm, strategii biznesowych, zasobów kadrowych, a także perspektywy rozwoju branży teleinformatycznej.
  Tegoroczny raport obejmuje miedzy innymi:

  • wyniki finansowe największych firm teleinformatycznych w roku 2004
  • charakterystykę największych firm informatycznych i telekomunikacyjnych w Polsce
  • charakterystykę największych klientów branży teleinformatycznej z podziałem na gałęzie gospodarki
  • najciekawsze praktyki biznesowe
  • analizy najlepszych kierunków inwestowania, potrzeb klientów i sprawdzone sposoby wykorzystania potencjału firm
    
   W rankingu firm informatycznych TOP200 Computerworld SKK zostało sklasyfikowane na 145 pozycji.
   Wyniki finansowe firmy za rok 2004 dają SKK pozycję lidera wśród firm z branży informatycznej zajmujących się integracją systemów automatycznej identyfikacji.