Uczenie maszynowe: nauka na podstawie doświadczeń

Fot. Bosch Rexroth AG

Rozwój uczenia maszynowego jako podobszaru sztucznej inteligencji przebiega błyskawicznie. Jeszcze niedawno aplikacje tego typu były w powijakach. Obecnie pozwalają one systemom na autonomiczne działanie i podejmowanie decyzji. Usługi i aplikacje oparte na danych to nasza przyszłość. Obejmują one w szczególności aplikacje, które udostępniają informacje na temat stanu komponentów lub w ramach konserwacji predykcyjnej umożliwiają wczesne wykrywanie ryzyka wystąpienia awarii. Platforma ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth przyczynia się do szybszego rozwoju tych rozwiązań. To proces uczenia się w wielu aspektach.

Algorytmy uczenia maszynowego analizują wielkie zbiory danych, wyszukują wzorce i powiązania oraz wyciągają cenne wnioski, które można potem wykorzystać do automatyzacji podejmowania decyzji lub do optymalizacji procesów. Ta inteligentna zasada działania zdobywa szturmem coraz więcej dziedzin, np. w obszarze diagnostyki medycznej, finansów, marketingu czy przemysłu. Uczenie maszynowe pomaga na przykład przewidywać konieczność przeprowadzenia konserwacji i zapobiegać przestojom produkcyjnym.

Gdy sztuczna inteligencja (AI) napotyka Internet rzeczy (IoT)

Rozwiązania IoT do tej pory nie były raczej rozwiązaniami inteligentnymi ani zdolnymi do nauki. W wyniku połączenia IoT z AI powstaje teraz ?AIoT?, a czujniki pasywne stają się czujnikami inteligentnymi. Przez analizę i wykrywanie wzorców w realnych danych można zdobywać doświadczenia i doskonalić produkty.

Jednym z wyzwań, przed którymi staniemy w przyszłości, jest dalsza rozbudowa platformy ctrlX AUTOMATION w zakresie AIoT, na przykład poprzez tworzenie aplikacji. W ten sposób firma Bosch Rexroth wkracza do obszarów, które jeszcze niedawno nie miały z automatyzacją nic wspólnego. Dla rozwoju nowych rozwiązań konieczne jest więc zdobywanie nowych doświadczeń i wyciąganie z nich wniosków ? dotyczy to zarówno płaszczyzny technologicznej, jak i pracowników.

Szczególną rolę odgrywa przy tym ctrlX OS. Dzięki temu otwartemu systemowi operacyjnemu nie trzeba ograniczać się do konkretnego sprzętu i można wdrażać aplikacje w terenie, na brzegu, a także w chmurze. System został zaprojektowany z myślą o działaniu w czasie rzeczywistym, idealnie nadaje się więc do zastosowań związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją.

Zestaw narzędzi programistycznych SDK umożliwia tworzenie specjalnych aplikacji tego typu. W obszarze uczenia maszynowego otwarta platforma pozwala na przykład zbierać i przetwarzać dane z czujników i innych źródeł. Programiści mogą też opracowywać własne modele i algorytmy oraz integrować je z platformą.

Z myślą o autonomicznej produkcji

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są ważnym elementem na drodze do autonomicznej produkcji. Przykładowo: oparte na sztucznej inteligencji systemy predykcyjne już teraz są używane w automatyzacji na potrzeby konserwacji predykcyjnej maszyn i instalacji. Uczenie maszynowe można wykorzystać do monitorowania stanu maszyn i urządzeń. System prognozuje wtedy, kiedy można spodziewać się awarii maszyny, i planuje prace konserwacyjne, zanim dojdzie do nieoczekiwanego przestoju.

Za pomocą uczenia maszynowego można również analizować dane procesów i znajdować wzorce, które wskazują na procesy o niskiej wydajności i potencjalne wąskie gardła. Dzięki analizie danych model uczenia maszynowego może proponować sposoby na optymalizację procesów. Podobnie można identyfikować i klasyfikować błędy w produkcji oraz generować prognozy, a także przeprowadzać kontrole jakości.

Z rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym czerpią korzyści również roboty, ponieważ mogą dzięki nim rozumieć ludzkie ruchy i interakcje oraz na nie reagować. Tym samym roboty działają w sposób bardziej podobny do ludzi i są w stanie dopasowywać się do zmieniającej się sytuacji.

Możliwości są olbrzymie, a platforma ctrlX AUTOMATION aktywnie uczestniczy w ich rozwoju ? zarówno z uwagi na swoją otwartą architekturę, która stanowi podstawę dla integracji najróżniejszych aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji, jak i ze względu na możliwość udostępniania i przetwarzania potrzebnych danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę: https://apps.boschrexroth.com/microsites/ctrlx-automation/pl/