Cyberbezpieczeństwo ? już nie opcja, lecz konieczność

Fot. Bosch Rexroth AG

Jednym z elementów fabryki przyszłości jest sieć, która coraz ściślej łączy ze sobą technikę sterowania, technologie informatyczne i Internet rzeczy (IoT). Te odrębne systemy muszą być ze sobą sprawnie połączone, aby móc obsługiwać w pełni cyfrowe procesy. Jednocześnie wzrasta jednak ryzyko cyberataków, ponieważ przestępcy uzyskują więcej punktów, przez które mogą przedostać się do środowiska. W świecie komunikujących się systemów ataki mogą wyrządzić więcej szkód niż kiedykolwiek dotąd. Niezbędne jest więc konsekwentne wdrażanie zabezpieczeń na wszystkich poziomach. Platforma ctrlX AUTOMATION pokazuje, jak to pogodzić z pełną otwartością automatyki.

Sieci obejmują coraz więcej urządzeń i maszyn, umożliwiając im komunikację za pośrednictwem IoT. Stwarza to szanse, ale także ryzyka. Im więcej komponentów jest ze sobą połączonych, tym większa staje się przestrzeń do ataku. Cyberataki mogą sparaliżować produkcję i doprowadzić do szkód finansowych oraz utraty reputacji firmy.

Znaczna część systemów używanych w fabrykach jest przestarzała, a przy ich tworzeniu nie brano pod uwagę cyberbezpieczeństwa. Są przez to bardziej podatne na ataki, a ich modernizacja jest trudna lub wręcz niemożliwa. Dlatego konieczne jest tworzenie odporniejszych rozwiązań. Trzeba przy tym uwzględnić zarówno systemy informatyczne, jak i technikę sterowania oraz IoT. Oznacza to, że pełnej otwartości na wszystkich poziomach muszą towarzyszyć równie szeroko zakrojone zabezpieczenia.

Pełne bezpieczeństwo: od sterowników po aplikacje

Platforma ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth to w pełni otwarte rozwiązanie automatyzacyjne, które zaprojektowano od podstaw z myślą o całościowym bezpieczeństwie. Wysokie wymogi bezpieczeństwa dotyczą wszystkich elementów w zestawie rozwiązań automatyzacyjnych i każdego komponentu, który powstaje na bazie systemu. Sprzęt i oprogramowanie są zgodne z filozofią ?security by design?. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa są więc w nich uwzględniane już w fazie tworzenia. Fundamentem tego rozwiązania automatyzacyjnego opracowanego z naciskiem na zgodność z normą IEC 62443-4-2 jest system operacyjny Linux Ubuntu Core, który jest uznawany za niezwykle bezpieczny.

Przykładem wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ofercie ctrlX AUTOMATION może być sterownik ctrlX CORE. Połączone z nim oprogramowanie IoT ma w pełni zintegrowane standardy bezpieczeństwa informatycznego zgodne z normą IEC 62443-4-2 w zakresie kontroli dostępu i zdalnej konserwacji. Sterownik jest też wyposażony w wiele zabezpieczeń, m.in. bezpieczne uruchamianie, układ bezpieczeństwa TPM 2.0 i minimalny zasięg sieci w urządzeniu w stanie fabrycznym. Dzięki opcjonalnej zaporze sieciowej i klientowi VPN sterownik można zmienić w urządzenie o pełnowymiarowych możliwościach pracy w sieci, które zapewnia najwyższą dostępność i bezpieczeństwo podłączonych komponentów sieciowych.

Platforma ctrlX AUTOMATION nie jest zamkniętym systemem ? partnerzy mogą wzbogacać ją o swoją wiedzę w danej dziedzinie, dlatego strategia bezpieczeństwa obejmuje również ekosystem partnerów ctrlX World. Firma Bosch Rexroth weryfikuje na przykład wszystkie oferowane przez partnerów aplikacje. W ten sposób niweluje ryzyko wprowadzenia szkodliwego kodu w oprogramowaniu zewnętrznym. W połączeniu z zasadą uruchamiania aplikacji w tzw. piaskownicy zwiększa to bezpieczeństwo kolejnych aplikacji zainstalowanych w systemie.

Specjaliści ctrlX developR patrzą w przyszłość

Całościowa i zasadnicza realizacja standardów oraz mechanizmów bezpieczeństwa we wszystkich aspektach platformy ctrlX AUTOMATION pozwala stworzyć odporny, kompletny system o udokumentowanych możliwościach w tym zakresie. Aby utrzymać ten poziom ? również z uwagi na pojawiające się nowe typy i metody ataków ? konieczny jest nieprzerwany dalszy rozwój środowiska.

Dlatego specjaliści ctrlX developR zawsze trzymają rękę na pulsie i tworzą przyszłościowe rozwiązania. Najnowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa są uwzględniane już w fazie planowania i tworzenia produktów. Firma Bosch Rexroth dba więc o to, aby także w zakresie bezpieczeństwa być o dwa kroki przed zagrożeniami.

Chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę: https://apps.boschrexroth.com/microsites/ctrlx-automation/pl/