Trzy firmy chcą kupic Instytut Automatyki Systemów Energetycznych

    Trzy oferty wpłynęły do Ministerstwa Skarbu Państwa na zaproszenie do negocjacji w sprawie sprzedaży 85 proc. kapitału zakładowego Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu.

    Do 24 stycznia 2011 r. wpłynęły trzy oferty w odpowiedzi na publicznie ogłoszone w dniu 10 grudnia 2010 roku zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 76 500 udziałów Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych z siedzibą we Wrocławiu, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki.

    Ofertę złożyły: spółka Ekofarm Produkcja z Gozdnicy, Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech z Poznania oraz Politechnika Wrocławska.

    Jest to już drugie podejście do prywatyzacji Instytutu. W pierwszym, który zakończył się fiaskiem pod koniec 2009 r., żaden z inwestorów nie został dopuszczony do dalszych negocjacji.