GE Hitachi Nuclear Energy podpisało umowy o współpracy z polskimi firmami i uczelniami wyższymi

Firma GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisała umowy o współpracy ze Stocznią Gdańsk S.A., istotnym podmiotem w branży stoczniowej, oraz RAFAKO S.A., wiodącym producentem kotłów w Europie, w sprawie możliwości budowy komponentów nuklearnych dla GEH.

Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE), będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzi przygotowania do budowy pierwszych w Polsce dwóch elektrowni atomowych i obecnie poddaje ocenie kilka technologii jądrowych, włączając w to dwa reaktory GE Hitachi: ABWR o mocy 1 350 MW i ESBWR o mocy 1 520 MW. ESBWR jest najnowocześniejszym projektem GEH, oferującym najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa pasywnego na świecie.

Podpisane porozumienia są najnowszymi z serii umów zawartych przez GE Hitachi w Polsce.  Idą one w ślad za przygotowaniami coraz większej liczby krajów do wybudowania nowych elektrowni atomowych wytwarzających niskoemisyjną elektryczność i umacniających ich bezpieczeństwo energetyczne. Firma GEH podpisała wcześniej umowę z SNC-Lavalin Polska, międzynarodową firmą świadczącą usługi inżynieryjne, w celu prowadzenia wspólnych działań nad możliwymi projektami w Polsce.

?Stocznia Gdańsk uważa, że porozumienie o współpracy, które daje możliwość dostarczania dużych komponentów stalowych na potrzeby potencjalnych przyszłych konstrukcji elektrowni atomowych jest zgodne ze strategią dla Stoczni Gdańsk i rozwojem przedsiębiorstwa,? powiedział Andrzej Stokłosa, prezes Stoczni Gdańsk S.A. ?Od dwóch lat Stocznia Gdańsk inwestuje znaczne środki w nowoczesny i bardzo zaawansowany zakład produkcyjny. Inwestycje te są przygotowane na potrzeby dużych potencjalnych projektów produkcyjnych, które mogą być prowadzone przez GE Hitachi Nuclear Energy w przyszłych projektach nuklearnych.?

?RAFAKO uważa energię nuklearną za zasadniczy składnik przyszłości energetycznej Polski,? powiedział Krzysztof Burek, wiceprezes RAFAKO S.A. ?Nasza firma ma długą tradycję w budowie komponentów wykorzystywanych przy projektach nuklearnych na całym świecie. Oczekujemy na możliwość zaoferowania naszych kompetencji GE Hitachi w obszarze wykonania projektu, możliwości produkcyjnych i inżynieryjnych oraz zapewnienia jakości przy potencjalnych projektach nuklearnych
w Polsce?.

W uroczystości podpisania umów o współpracy wzięli udział przedstawiciele zarządu RAFAKO S.A., Stoczni Gdańsk S.A. oraz reprezentanci władz Politechniki Gdańskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Koszalińskiej oraz władze regionalne i przedstawiciele parlamentu.

?Te porozumienia dają potencjał do znaczącej ekspansji globalnego łańcucha dostaw GE Hitachi, podkreślając zobowiązanie GEH do budowy nowych elektrowni atomowych zgodnie z przewidywalnym harmonogramem i założeniami budżetowymi, wspierając jednocześnie polską gospodarkę,? powiedział Danny Roderick, wiceprezes GE Hitachi Nuclear Energy. ?Bezpieczeństwo i niezależność energetyczna oraz bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni są krytycznymi elementami dla przyszłości polskiej energetyki i gospodarki.?

Założeniem GEH jest wzmacnianie polskiej kadry technicznej oraz działanie na rzecz szkolenia studentów w obszarze energetyki atomowej i praktyk studenckich w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się tego lata. GE ma obecnie ponad 10.000 pracowników w Polsce.

Obecnie ok. 94% polskiej elektryczności pochodzi z elektrowni węglowych. Polska planuje wybudować reaktory atomowe w celu zmniejszenia zależności od technologii opierających się na węglu i zmniejszenia całkowitego krajowego poziomu emisji gazów cieplarnianych. Polska i inni członkowie Unii Europejskiej szukają rozwiązań służących redukcji emisji do 2020 r. do poziomu co najmniej 20% poniżej poziomu z 1990 r. Energia atomowa jest atrakcyjną alternatywą, ponieważ wytwarza elektryczność z niemalże zerową emisją gazów cieplarnianych.

Wraz powyższymi porozumieniami o współpracy GE Hitachi przekazało również Politechnice Gdańskiej dwie licencje na oprogramowanie GE GateCycleTM w celu szkolenia nowej kadry wysoko wykwalifikowanych inżynierów w zakresie obsługi elektrowni atomowych. W roku 2010 GEH podarował pięć licencji Politechnice Warszawskiej.  Oprogramowanie GE GateCycleTM do bilansów cieplnych jest wykorzystywane do modelowania obiegu pary i jest cennym narzędziem służącym do przeszkolenia studentów inżynierii w zakresie zaawansowanych metod modelowania i rozwiązywania problemów w celu zoptymalizowaniu wydajności elektrowni atomowych.