Trudny wybór systemu ERP

    Ryszard Krawczyński, główny konsultant sprzedaży aplikacji Oracle w Oracle Polska
    Wybór systemu ERP nie jest dla przedsiębiorstw zadaniem prostym, co sprawia, że często zdają się one w tym temacie na wyspecjalizowane firmy konsultingowe.
    Pomijając specyficzne i bardzo fachowe przesłanki, można wyodrębnić zestaw podstawowych kryteriów ogólnych dotyczących wyboru systemu ERP, które wynikają z obecnej rzeczywistości zarówno gospodarczej, jak i informatycznej. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak: pozycja rynkowa dostawcy, pozycja rynkowa rozwiązania, zakres rozwiązania ERP, technologia rozwiązania, architektura, elastyczność, zaplecze, odpowiedzialność dostawcy, świadectwa jakości, baza wiedzy oraz serwis.
    Poza tym, jeśli jest to tylko możliwe, postarajmy się o udostępnienie systemu w wersji testowej albo przynajmniej zapewnijmy sobie możliwość poznania aplikacji na drodze prezentacji, dedykowanych warsztatów czy wizyt referencyjnych.