Tekniska wnosi usługi na nowy poziom z certyfikatami ISO 9001:2015 i ISO 27001

Tekniska, polska firma zajmująca się przemysłową transmisją danych i cyberbezpieczeństwem przemysłu, wchodzi na nowy poziom świadczenia usług wdrażając Zintegrowany System Zarządzania Jakością. Wszystko to dzięki uzyskanym w ubiegłym tygodniu certyfikatom ISO 9001:2015 i ISO 27001.

Wdrożone w firmie ISO 9001:2015 poświadcza, że firma zidentyfikowała i opisała procesy w organizacji i zarządza nimi w sposób sformalizowany oraz, że identyfikuje i spełnia wymagania klientów dotyczące dostarczanych produktów, usług oraz wymagań formalnych i prawnych. Certyfikat potwierdza również, że proces kwalifikacji dostawców odbywa się w sposób sformalizowany. Spółka od zawsze dbała o jak najlepsze standardy współpracy z dostawcami a certyfikacja jest potwierdzeniem wysokiej jakości tych relacji.

ISO 27001, z kolei, poświadcza, że Tekniska zidentyfikowała i w sposób formalny zarządza bezpieczeństwem procesów i zasobów krytycznych z punktu widzenia działalności organizacji, zarządza posiadanymi i przetwarzanymi informacjami w sposób zgodny z wymaganiami normy a także, że przygotowała i posiada plany działania oraz zasoby zapewniające ciągłość działania w sytuacjach krytycznych w sposób zgodny w wymaganiami.

Przedmiotem naszego działania jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa podmiotom zajmującym się przemysłem i wsparcie ich w zakresie optymalizacji procesów przemysłowych. Bez zachowania wysokiej jakości usług, doradzanie i szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa czy budowy sieci nie byłoby możliwe. Nasza praca musi nieść ze sobą bardzo wysoką jakość. Tego wymaga branża, w której operujemy i tego oczekują klienci, którzy powierzają nam do obsługi jedne z najbardziej newralgicznych obszarów działania w ich firmach. W Teknisce zawsze dbaliśmy o najwyższy poziom usług m.in zatrudniając najlepszych specjalistów i dbając o procesy. Teraz potwierdzają to również uzyskane przez nas certyfikaty ISO – komentuje Zuzanna Wieczorek, CEO firmy Tekniska.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością to dla aktualnych i potencjalnych klientów Tekniski zapewnienie świadczenia najwyższej jakości usług.


Tekniska Polska