Światowy rynek MEMS może być w 2010 roku wart 95 miliardów USD

Światowy rynek systemów MEMS osiągnął w 2005 roku wartość 48 miliardów USD i szacuje się, że do roku 2008 jego wartość wzrośnie do 72 miliardów, a do 2010 nawet do 95 miliardów USD.

Jeżeli szacunki sprawdzą się, roczna stopa wzrostu (CAGR) utrzyma się na poziomie 15% przez najbliższe 5 lat.

Globalnie rynek urządzeń MEMS był w zeszłym roku wart 5,26 miliarda USD, a do roku 2010 ma być wart 9,86 miliarda przy rocznej stopie wzrostu (CAGR) 13%.

Tymczasem rynek osprzętu MEMS był w 2005 roku wart 631 milionów USD, a do 2010 ma osiągnąć wartość 861 milionów.

Materiały MEMS można podzielić na substraty, chemikalia oraz inne materiały. Te rynki ? zebrane razem ? miały w 2005 roku wartość 385 milionów USD, a do roku 2010 mają osiągnąć wartość 771 milionów.

Przemysł MEMS jest bardzo zróżnicowany z dużą liczbą producentów na cały świecie i szeroką gamą zastosowań. Bardzo wiele firm różnej wielkości składa się na całość rynku.

30 wiodących producentów urządzeń MEMS było odpowiedzialnych za 84% całości sprzedaży urządzeń MEMS w 2005 roku. Żaden z producentów nie osiągnął jednak sprzedaży na poziomie miliarda USD, a średnia sprzedaż 30 największych producentów wyniosła 147 milionów USD.

W 2005 roku ponad połowa urządzeń MEMS została wyprodukowana w Ameryce Północnej. Kolejnym największym producentem jest Japonia z 20% udziałem w rynku. Zaledwie 18% produkcji w tej branży pochodzi z Europy.

Urządzenia produkcyjne stanowią 53% całego rynku urządzeń MEMS. Urządzenia montujące, pakujące i testujące to 31%, a urządzenia do badań i rozwoju (R&D) stanowią pozostałe 16%.

Materiały podkładowe dla MEMS stanowią najliczniejszą grupę materiałów, w skład której wchodzą: krzem, kwarc, szkło czy polimery. Rynek podkładów dla MEMS ma, według szacunków, wzrosnąć z 264 milionów USD w 2005 roku do 570 milionów w 2010.

Źródło: automatyka.pl