Współistnienie sterowników PLC i kontrolerów PAC

Sterowniki programowalne są sercem systemów sterowania maszyn i linii produkcyjnych. Bez sprawnie działającego sterownika wiele maszyn staje się mało użytecznym i kosztownym złomem. Sterowniki mogą być stosowane w bardzo prostych aplikacjach, jak np. automatyczne bramy lub bardzo odpowiedzialnych, jak nadzór nad bezawaryjną pracą instalacji chemicznej lub pieca hutniczego. Obecnie sterowniki PLC obejmują swym zakresem także aplikacje tradycyjnie przeznaczone dla prostych układów przekaźnikowych ? w przypadku sterowników micro i nano lub dla systemów klasy DCS w przypadku dużych, rozproszonych układów sterowania. Specyfika konstrukcji sterowników PLC ? jako systemów o zamkniętej, dedykowanej architekturze sprzętowej w połączeniu z rosnącą presją na redukcję kosztów utrzymania i rozwoju systemów sterowania ? leży u podstaw powstania innowacyjnej koncepcji PAC (Programmable Automation Controller).