Spojrzenie inżyniera w przyszłość aplikacji inżynierskich

Co dalej z industrializacją, gdy przemysł zaczyna przygotowywać się do ery Przemysłu 5.0?

Inżynierowie odgrywają kluczową rolę w integracji starszych systemów z cyfrowym krajobrazem współczesnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa nowej generacji rozwijają się dzięki technologiom takim jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML), Big Data i analiza danych oraz dzięki automatyzacji procesów robotycznych (RPA). Aby zoptymalizować te technologie, organizacje muszą albo całkowicie zmodernizować swoje operacje, albo wykorzystać istniejące rozwiązania i przekształcić je tak, aby spełniały potrzeby biznesowe. To sprawia, że strategie są bardzo ważną częścią procesu cyfrowej transformacji. Kompletna przebudowa jest nie tylko kosztowna, ale również wiąże się z ryzykiem naruszenia ciągłości biznesowej. W związku z tym organizacje wybierają zwykle tę drugą opcję i stopniowo przekształcają starsze systemy, uważnie przyglądając się ich pracy.

Postęp industrializacji 

W ciągu ostatnich kilku stuleci byliśmy świadkami wielu znaczących i określających przyszłość zmian. Począwszy od szybkiej mechanizacji poprzez elektryfikację aż po bezproblemowe wykorzystanie technologii informacyjnych (IT), pierwsze trzy fazy industrializacji zapewniły szybką ewolucję przedsiębiorstw. Wraz z nadejściem czwartej rewolucji przemysłowej, znanej szerzej jako Przemysł 4.0, działania zaczęły się digitalizować, a organizacje z każdej branży odczuły potrzebę transformacji cyfrowej. Na horyzoncie pojawia się Przemysł 5.0. Sukces transformacji cyfrowej, w połączeniu z postępem w dziedzinie Internetu Rzeczy (IoT) oraz szybkiej łączności o niskich opóźnieniach, zdefiniuje przyszłość pracy. Wraz z cyfryzacją zajmującą centralne miejsce rozwiązania inżynieryjne zyskały na dynamice. Perspektywy dla usług inżynieryjnych wyglądają szczególnie obiecująco, ponieważ globalny rynek Przemysłu 4.0 odnotowuje gwałtowny wzrost. Prognozowana wartość rynku wynosi 84 mld zł do 2023 roku, w porównaniu z 30 mld zł w 2018 roku. Szybki rozwój aplikacji i rozwiązań inżynieryjnych spowoduje niemal trzykrotny wzrost rynku przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 23,1% w latach 2018?2023. 

Nadążyć za ewolucją 

Obecnie trwa okres wzrostu inwestycji, zwłaszcza w infrastrukturę przemysłową, logistyczną i handlową. Podczas gdy Przemysł 4.0 stanowi podstawę wzrostu zapotrzebowania na inżynierię, 91% firm ma trudności z osiągnięciem transformacji cyfrowej niezbędnej do przetrwania i rozwoju w tej erze. Jednym z głównych współczesnych wyzwań stojących przed organizacjami w ich dążeniu do transformacji cyfrowej jest integracja starszych systemów. Ważne jest jednak, aby w każdym wyzwaniu znaleźć szansę, a starsze systemy nie stanowią tu wyjątku. 

Modernizacja systemów istniejących do systemów inteligentnych

Aplikacje inżynieryjne są niezbędne, ponieważ starsze systemy nie mają funkcji wymaganych dla inteligentnych procesów. Wykorzystanie czujników ma kluczowe znaczenie dla ożywienia starszych systemów i zintegrowania ich z cyfrowym środowiskiem. Biorąc pod uwagę znaczenie danych i analizy w czasie rzeczywistym, czujniki te pomagają w przekazywaniu ważnych informacji na temat wydajności i produktywności starszych maszyn. W inteligentnym paradygmacie, który polega na natychmiastowej komunikacji między wieloma urządzeniami, czujniki zapewniają widoczność wszystkim zainteresowanym stronom w dowolnym momencie. Spostrzeżenia w czasie rzeczywistym uzyskane z danych przekazywanych przez czujniki umożliwiają również spontaniczne i świadome podejmowanie decyzji. Wreszcie, dzięki tym zastosowaniom inżynieryjnym, możliwa jest predykcyjna konserwacja starszych systemów na podstawie diagnozy stanu.

Analityka produkcyjna zmienia przeszkody w korzyści. Zamiast wcześniejszego braku wiedzy specjalistycznej uzyskujemy, obok innych korzyści, wgląd w działania w czasie rzeczywistym. | Grafika: L&T Technology Services Ltd.

Współpraca z dokładnymi maszynami

Nowe technologie położyły fundamenty pod cyfrową transformację operacji, a technologie wschodzące przyspieszają ten proces, mając na celu cyfryzację operacji. Postęp jest w zawrotnym tempie napędzany przez inteligentne maszyny. Maszyny te będą w mniejszym stopniu zależne od interwencji człowieka i będą wolne od niedociągnięć swoich poprzedników. U podstaw tego dążenia leży współpraca i dokładność ? współpraca będzie kwitła dzięki synergii człowieka z maszyną, a nowatorskie aplikacje inżynierskie w przyszłości będą kluczowymi czynnikami wspierającymi. Przygotowanie starszych systemów na przyszłość zależy od podjęcia kluczowych decyzji. Po pierwsze i najważniejsze, to dogłębne zrozumienie potrzeb podyktuje najbardziej odpowiednią strategię cyfrową. Ponieważ plan biznesowy będzie się opierał na strategii cyfrowej, ważne jest, aby dopasować ją do celów krótko-, średnio- i długoterminowych. Po wprowadzeniu strategii, odpowiednie aplikacje inżynieryjne zadecydują o sukcesie całej transformacji cyfrowej. 

Dopasowanie wielkości transformacji cyfrowej do naszych potrzeb

Inicjatywy transformacji cyfrowej w różnych branżach pokazały, że podejście musi być dostosowane do potrzeb. Na przykład systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) mogą pomóc w integracji maszyn i procesów, ale nie są najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o długoterminowe, przyszłościowe zmiany. Organizacje rozpoczynające cyfrową transformację często biorą na siebie więcej, niż mogą unieść, powierzając zespołom IT odpowiedzialność za pisanie, testowanie i wdrażanie wewnętrznych rozwiązań odnośnie integracji systemów. Chociaż takie decyzje są odważne, koszty, czas i ryzyko, jakie za sobą pociągają, sprawiają, że nie warto ich podejmować. Ten pośpiech jest szkodliwy, ponieważ może całkowicie wykoleić inicjatywę, zanim na dobre się rozpocznie. Ostatecznie najważniejszym aspektem transformacji cyfrowej jest zapewnienie terminowych zmian w małych odstępach czasu. Dane odgrywają kluczową rolę w nadawaniu tempa każdemu elementowi procesu, dlatego tak ważne dla organizacji jest stworzenie solidnej i holistycznej bazy danych, gromadzącej dane z każdego punktu końcowego. W cyfrowym krajobrazie usianym inteligentnymi urządzeniami każdy bit danych zebranych przez aplikacje inżynierskie z różnych systemów ERP, zarządzania relacjami z klientami (CRM), zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) jest bardzo ważny. Idea ta powinna prowadzić do wprowadzania stopniowych zmian bez wywierania ogromnej presji na IT lub technologię operacyjną (OT). 

Zwinna automatyzacja, zaangażowanie człowieka 

Aby proces był dokładny, ludzie również mają do odegrania kluczową rolę. Radykalne zmiany z pewnością wywołają opór i cynizm, zwłaszcza gdy maszyny stają się coraz bardziej autonomiczne. Ważne jest jednak, aby liderzy firm wzięli na siebie ciężar uświadomienia pracownikom celu cyfryzacji i korzyści, jakie może ona przynieść wszystkim. W istocie transformacja cyfrowa dotyczy w takim samym stopniu postępu biznesowego, jak i ułatwienia życia ludzkiego. Zmiana kulturowa musi być fundamentem dla inicjatyw o różnej wielkości, skali i zakresie. Transformacja cyfrowa sprawi, że maszyny staną się inteligentniejsze, a umiejętności ludzkie zostaną wykorzystane w bardziej krytycznych i perspektywicznych zadaniach. Synergia między człowiekiem a maszyną jest kluczowa w określaniu zakresu zadań, a tym samym w zwiększaniu ogólnej produktywności w przedsiębiorstwach. Przyszłość nadeszła. Czy jesteśmy gotowi na cyfrową transformację?


Narayanan Ramanathan jest globalnym szefem działu inżynierii cyfrowej w L&T Technology Services Ltd.