Firmy oferujące zrównoważone rozwiązania dla biznesu czekają żniwa

Fot. ABB

71 proc. menedżerów mówi otwarcie, że z powodu pandemii wzrosło znaczenie ?zielonych? celów. Prawie wszyscy stawiają znak równości między cyfryzacją a zrównoważonym rozwojem, jednak póki co tylko jedna trzecia firm zainwestowała w rozwiązania przemysłowego internetu rzeczy na większą skalę ? donoszą eksperci ABB. Prawdziwy boom na cyfrowo-zielone technologie dopiero przed nami.

Sektor produkcji zaczyna dostrzegać korzyści, wynikające nie tylko z cyfrowej transformacji, ale także z realizacji ?zielonych postanowień? ? wynika z najnowszego badania ABB: ?Miliardy lepszych decyzji: nowy imperatyw transformacji przemysłowej?, zrealizowanego przez kalifornijską firmę IntelliSurvey na grupie 765 decydentów w firmach produkcyjnych z Chin, Włoch, Niemiec, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Respondenci działają w 12 segmentach przemysłowych, takich jak energetyka, produkcja i transport.

Bilansowanie produkcji na każdym z etapów, ograniczanie ubytków, jak i wykorzystanie półproduktów bądź resztek powstających przy procesie produkcji, tak aby jak najmniejsza ich ilość trafiła do utylizacji, to oczywiste benefity wynikające z cyfryzacji i wdrożenia rozwiązań IoT ? zwraca uwagę Radosław Dudzik, kierownik ds. rozwoju rynku rozwiązań cyfrowych w biznesie Elektryfikacji ABB. ? Jednak to nie koniec korzyści. Mamy do czynienia z sytuacją Win-Win, gdyż większa wydajność prowadzonej działalności pozytywnie wpływa także na nasze otoczenie i pozwala realizować cele związane ze zrównoważonym rozwojem. 

Opinie eksperta podzielają zapytani w międzynarodowym badaniu menedżerowie. 57 proc. respondentów stwierdziło, że rozwiązania przemysłowego internetu rzeczy (IIoT) mają ?znaczący pozytywny wpływ? na podejmowanie decyzji operacyjnych, a także ?umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji, poprawiając ogólny zrównoważony rozwój? (94 proc.).

Biznes lubi zielone

Zdecydowana większość pytanych (71 proc.) przyznaje, że w wyniku pandemii ich firmy zaczęły zwracać baczniejszą uwagę na cele związane ze zrównoważonym rozwojem. Dlaczego? Bo to się opłaca. Mało tego ? teraz traktowane jest jako element strategii rozwoju. Niemal co drugi (46 proc.) ankietowany uważa, że ?przyszła konkurencyjność? organizacji to główny argument, dla którego ta organizacja już teraz stawia sobie za cel m.in. zmniejszanie energochłonności i emisji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i bezpieczeństwa.

Niemal wszyscy uczestnicy badania (aż 96 proc.) są zgodni co do tego, że ?cyfryzacja jest kluczowa z perspektywy zrównoważonego rozwoju?. Za tym idą konkretne deklaracje. By osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem, aż 2 na 3 firmy (72 proc.) zwiększą ?nieco? lub ?znacznie? nakłady na inwestycje związane z IIoT. Powinniśmy więc spodziewać się prawdziwej fali nowych projektów, szczególnie że mamy sporo do nadrobienia ? raptem co trzecia firma przemysłowa (35 proc.) wdrożyła dotychczas rozwiązania IIoT na szeroką skalę.

? Przemysłowy internet rzeczy to technologiczna odpowiedź na wyzwanie biznesowe, jakim jest zrównoważony rozwój. Każdy tak mówi, wszyscy o tym wiedzą, a jednak tylko jedna trzecia przedsiębiorstw rzeczywiście coś robi ? mówi Radosław Dudzik. ? Ta luka pokazuje, że choć wielu dzisiejszych liderów świata przemysłu dostrzega korelację między cyfryzacją a zrównoważonym rozwojem, to przyjęcie odpowiednich rozwiązań technologicznych, umożliwiających podejmowanie lepszych decyzji i realizację celów zrównoważonego rozwoju, musi odbywać się szybciej i na szerszą skalę.

Interes wiązany

6 na 10 ankietowanych (63 proc.) badania ABB jest zdania, że zrównoważony rozwój jest korzystny dla wyniku finansowego ich firmy, a niemal tyle samo (58 proc.) twierdzi, że przynosi on natychmiastową wartość biznesową. Wyraźnie widać, że zrównoważony rozwój i tradycyjne priorytety Przemysłu 4.0 coraz bardziej się przenikają, otwierając scenariusze przynoszące obopólne korzyści firmom, które chcą zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo, zmniejszając jednocześnie zużycie energii i negatywny wpływ na środowisko.

? Wszelkie działania, jakie podejmuje biznes na rzecz zrównoważonego rozwoju to nie tylko kwestia wyboru, marketingu czy oszczędności. Lada moment stanie się to koniecznością dla większości z nas ? uważa ekspert ABB. ? W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy CSRD, która nie tylko nakłada więcej obowiązków raportowych na przedsiębiorców, ale także rozszerza listę podmiotów i obszarów objętych raportowaniem. Nowa dyrektywa, po uprzednim przyjęciu jej przez państwa członkowskie i implementacji do prawodawstwa krajowego, zacznie obowiązywać w 2024 r. i będzie dotyczyła raportowania danych związanych z zrównoważonym rozwojem, począwszy od 2023. 

Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że przemysł odpowiada obecnie za ponad 40 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Jak wynika z badania ABB, ten sam przemysł z jednej strony zdaje sobie sprawę z konieczności adopcji rozwiązań cyfrowych w ramach strategii zrównoważonego rozwoju, a z drugiej ? że technologia sama w sobie nie rozwiąże problemów. Koniec końców za wszystkim stoi bowiem człowiek, który właśnie dzięki technologii będzie podejmować odpowiednie działania ? lepsze, skuteczniejsze i bezpieczniejsze niż do tej pory. Przemysł ma przed sobą zieloną przyszłość.


ABB